hoofdstuk

Hoofdstuk 2: Van zelfevaluatie tot certificering

In dit hoofdstuk maak je kennis met vijf opeenvolgende fasen die je van zelfevaluatie naar certificering van je digitale archief leiden.

Zelfevaluatie is een belangrijk hulpmiddel om na te gaan waar je nu staat. Als je in kaart hebt gebracht waar je je bevindt, is het veel eenvoudiger om je vervolgvraag en de gewenste praktijkstap klip en klaar te formuleren. Als een organisatie voldoende zicht heeft op haar eigen situatie én overtuigd is van de kwaliteit van haar archiefbeheer, kan ze de volgende stappen nemen: die naar certificering. Certificering gaat over het meetbaar maken van het vertrouwen dat een digitaal archief werk maakt van duurzame toegang.

Verder naar de paragrafen