Colofon

De cursus Leren Preserveren is het product van een project van het Netwerk Digitaal Erfgoed, onder projectleiding van Het Nieuwe Instituut. Het project valt onder het werkprogramma Digitaal Erfgoed Houdbaar.

Met dank aan

Deze cursus is tot stand gebracht door:

met de bijzondere medewerking van:

Licentie

De cursus is beschikbaar onder een CC-BY licentie.