Colofon

De cursus Leren Preserveren is het product van een project van het Netwerk Digitaal Erfgoed, dat wordt geleid door Het Nieuwe Instituut. Het project valt onder het werkpakket Digitaal Erfgoed Houdbaar, dat gecoördineerd wordt door de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD).

Met dank aan

Deze cursus is tot stand gebracht door:

met de bijzondere medewerking van:

Licentie

De cursus is beschikbaar onder een CC-BY licentie.