module

B. Het speelveld

0 van de 10 stappen afgerond0%
4 hoofdstukken


In (de omgeving van) jouw organisatie vinden steeds veranderingen plaats. De maatschappelijke opdracht verandert, subsidiestromen slinken, organisaties fuseren, er komt nieuwe technologie beschikbaar, er komen nieuwe mensen in dienst en er vertrekken experts. Als verandering de enige constante lijkt, waar stuur je dan op? Duurzame toegang is een complex samenspel van organisatorische, technische, menselijke, financiële en wettelijke factoren. Tijdens deze module krijg je daar meer zicht op en leer je je eigen plek daarbinnen beter kennen.

Opbouw

De volgende vragen komen aan bod:

  • Welke mensen en partijen spelen er allemaal een rol in duurzame toegang tot de collectie?
  • Welke rol kan beleid spelen in het richten van de gezamenlijke inspanningen?
  • Welke plichten en verantwoordelijkheden vloeien voort uit het in beheer nemen van digitaal erfgoed?
  • Wat is jouw eigen rol in dit geheel?

Van start met module B