module

B. Het speelveld

4 hoofdstukken


In (de omgeving van) jouw organisatie vinden steeds veranderingen plaats. De maatschappelijke opdracht verandert, subsidiestromen slinken, organisaties fuseren, er komt nieuwe technologie beschikbaar, er komen nieuwe mensen in dienst en er vertrekken experts. Als verandering de enige constante lijkt, waar stuur je dan op? Duurzame toegang is een complex samenspel van organisatorische, technische, menselijke, financiële en wettelijke factoren. Tijdens deze module krijg je daar meer zicht op en leer je je eigen plek daarbinnen beter kennen.

Opbouw

De module bestaat uit twee hoofdstukken:

  • De gezichten
    In dit hoofdstuk sta je stil bij de mensen en partijen die allemaal een rol kunnen spelen bij duurzame toegang tot de digitale collectie.
  • Richten
    Welke plichten en verantwoordelijkheden vloeien voort uit het in beheer nemen van digitaal erfgoed? Hoe beïnvloeden de wet, het duurzaamheidsbeleid, het budget en de beschikbare voorzieningen elkaar? In dit hoofdstuk sta je stil bij het samenspel van factoren die de keuzes in jullie organisatie – en daarmee het lot van de digitale collectie – bepalen.

Tot slot breng je in de eindopdracht bij deze module het speelveld binnen en buiten jouw organisatie in beeld. Wat is jouw eigen rol in het geheel en hoe kun je je het beste bewegen in het krachtenveld?

Van start met module B