module

C. De praktijkstap

6 hoofdstukken


Tijdens deze module staat jouw praktijkstap centraal. Hoe ziet jouw praktijk eruit en welke maatregelen, methoden en tools gebruik jij al om problemen te beantwoorden? Welke strategie ga je volgen? Welke stap (hoe groot of klein ook) ga jij de komende tijd zetten?

Opbouw

De module bestaat uit drie hoofdstukken:

  • De risicobestrijding
    In dit hoofdstuk krijg je praktijktips voor (het voorbereiden van) de opname van digitaal materiaal: hoe verklein je de kans op informatieverlies tijdens de (pre-)ingest? Centraal daarbij staat instandhouding van de authenticiteit, de herkomstrelatie, de integriteit, de betrouwbaarheid en de bruikbaarheid.
  • De wegwijzers
    In dit hoofdstuk loodsen we je langs een aantal wegwijzers en modellen die het Netwerk Digitaal Erfgoed heeft opgeleverd om duurzame toegang stapsgewijs en laagdrempelig in organisaties te implementeren.
  • De praktijkuitdagingen
    In het laatste hoofdstuk van deze cursus staan verhalen uit de praktijk centaal en zoomen we onder andere in op het archiveren van het web, sociale media en e-mail.

Tot slot ga je in de eindopdracht bij deze module zelf ook echt aan de slag met een uitdaging. Denk bijvoorbeeld aan het oefenen met een tool die bestandsformaten checkt, het evalueren van je eigen situatie of een begin maken met het schrijven van duurzaamheidsbeleid. Ook staat het je vrij een eigen uitdaging aan te gaan.

Van start met module C