Over deze cursus

Missie

De cursus ‘Leren Preserveren’ biedt erfgoedprofessionals de benodigde basiskennis voor het duurzaam opslaan, beheren en toegankelijk houden van digitaal erfgoed.

Over deze cursus

De cursus Leren Preserveren zet de basiskennis over duurzame toegang tot digitale collecties van erfgoedinstellingen (archieven, musea, bibliotheken, bijzondere collecties van wetenschappelijke instellingen e.a.) op een rij.
Omdat duurzame toegang bij uitstek een ambitie is die in samenwerking met anderen moet worden vormgegeven, brengen we je in de groepscursus in contact met collega’s en experts waarmee je kennis en ervaringen uit kunt wisselen. Desgewenst kun je de cursus ook in de zelfstudievariant volgen.
Bekijk cursusvarianten

Doelgroep

De cursus Leren Preserveren richt zich op medewerkers van erfgoedinstellingen die basiskennis op willen doen over duurzame toegang tot digitale informatie in de praktijk. De cursus geeft antwoord op de vragen ‘waar moet ik beginnen?’, ‘wat heb ik daarvoor nodig?’ en ‘wie kan mij daarbij helpen?’.

Achtergrond

Deze cursus is in 2017 ontwikkeld door het Netwerk Digitaal Erfgoed, de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (in 2018 opgegaan in het Netwerk Digitaal Erfgoed) en Het Nieuwe Instituut (zie ook de colofon). In het voorjaar van 2017 werd de cursus getest door een groep pilotcursisten en de eerste reguliere cursus startte in het najaar van 2017. In 2020 is de cursus ondergebracht bij de VHIC Faculty.

Leren Preserveren komt tegemoet aan de behoefte aan kennis en competenties op het gebied van digitale duurzaamheid bij veel collectiebeherende instellingen in Nederland. De duurzame toegang tot digitaal erfgoed wordt bedreigd door een gebrek aan actuele kennis en kunde, zowel op de werkvloer als op management- en directieniveau. De omslag van ‘analoog’ naar ‘digitaal’ is in organisaties vaak nog gaande en medewerkers zijn zich niet allemaal voldoende bewust van het risico op informatieverlies. Met deze cursus hopen we hierin een verschil te maken.

Lees ook het artikel in het Archievenblad over het belang van deze cursus.

Ervaringen van deelnemers

De cursus werd tot nu toe door de deelnemers gemiddeld met een 8 beoordeeld.

De cursus wordt ook als incompany training aangeboden. Lees hier de ervaringen van Tresoar met de cursus Leren Preserveren.

Enkele reacties van cursisten:

“De docenten (coaches) waren top!” (voorjaar 2020)

“Ik heb nu de kennis, maar ook het vertrouwen dat ik digitaal preserveren kan aanpakken. Voor mij waren vooral de vragen die gesteld zijn bij het formuleren van een duurzaamheidsbeleidsplan erg behulpzaam.” (voorjaar 2020)

“Prima cursus” (voorjaar 2019)

“Ik had verwacht dat ik vooral zou ‘leren preserveren’, maar uiteindelijk heb ik ook heel veel over mijn eigen organisatie geleerd” (voorjaar 2018)

“Complimenten voor de superleuke cursus die me veel nieuwe inzichten bracht, en ook handvatten om ‘groot te denken, en klein te beginnen” (voorjaar 2017)

“De groepscursus brengt verdieping in drie lagen: het contact met de coaches, de presentaties van de experts en de uitwisseling van ervaringen met de groep” (najaar 2017)

“Je kunt de cursus ook online only volgen, maar in de groepscursus krijg je structuur en doe je het met elkaar” (najaar 2017)