AIP

AIP staat voor Archival Information Package, het informatiepakketje dat geselecteerd is voor opname in het archief. Dit informatiepakketje bevat:

  • Het voor opname geselecteerde digitale object en de representatie-informatie;
  • Informatie over de resultaten van de kwaliteitschecks (zoals de resultaten van een integriteitscheck met een checksum checker en de resultaten van de viruscheck);
  • Informatie over de rechten;
  • Een omschrijving van het informatiepakketje zelf. In die omschrijving staat bijvoorbeeld waar de verschillende onderdelen van het pakketje staan en hoe ze met elkaar samenhangen. Dat wordt in het OAIS de ‘Package Information’ genoemd.

De woordenlijst