Digitaal erfgoed

Digitaal erfgoed is de digitale verschijningsvorm van cultureel erfgoed. In de regel worden er drie vormen onderscheiden.

1. Gedigitaliseerd erfgoed: erfgoed dat van origine niet digitaal is, maar waarvan met digitalisering een reproductie is gemaakt;
2. Digitale informatie over erfgoed, bijvoorbeeld beschrijvingen, detailfoto’s of digitale reconstructies van het erfgoedobject;
3. Born digital erfgoed: erfgoedmateriaal dat van origine digitaal is.

“Digitaal erfgoed betreft op de computer gemaakt materiaal, of het nu gaat om digitaal gecreëerd of gedigitaliseerd materiaal, dat afkomstig is uit verschillende gemeenschappen, bedrijfstakken, sectoren en regio’s en dat vraagt om actieve preservering om de authenticiteit, toegang en bruikbaarheid op termijn te garanderen” (UNESCO richtlijnen voor de selectie van digitaal erfgoed voor lange termijn preservering).

De woordenlijst