Digitaal erfgoed

Digitaal erfgoed is de digitale verschijningsvorm van cultureel erfgoed. In de regel worden er drie vormen onderscheiden.

1. Gedigitaliseerd erfgoed: erfgoed dat van origine niet digitaal is, maar waarvan met digitalisering een reproductie is gemaakt;
2. Digitale informatie over erfgoed, bijvoorbeeld beschrijvingen, detailfoto’s of digitale reconstructies van het erfgoedobject;
3. Born digital erfgoed: erfgoedmateriaal dat van origine digitaal is.

De woordenlijst