OAIS

OAIS staat voor ‘Reference model for an Open Archival Information System’. Het is een referentiemodel voor het inrichten van een digitaal archief dat zich specifiek richt op het bieden van duurzame toegang. Het primaire doel van het OAIS-model is het bieden van een ​​gemeenschappelijke taal die uitwisseling tussen sectoren en beroepsgroepen vergemakkelijkt. Het OAIS-model dient als leidraad die vrij te vertalen is naar de eigen praktijksituatie.
OAIS werd voor het eerst goedgekeurd als ISO-norm 14721 in 2002 en een tweede editie werd gepubliceerd in 2012. Het model werd onder de leiding van het Raadgevend Comité voor Space Data Systems (CCSDS) ontwikkeld maar kreeg haar belangrijkste input uit de bibliotheek- en archiefwereld.

 

De woordenlijst