Betrouwbaarheid

Een informatieobject is betrouwbaar als het duidelijk is binnen welke taakuitvoering het is ontstaan. Het verband tussen het informatieobject en zijn ontstaanscontext (taakuitvoering, proces, handeling, transactie waaruit het voorkomt, dossier waartoe het behoort) is duidelijk. Uitstekende dossiervorming vergemakkelijkt selectie, verwerking en opname in het het archief. Een overzichtelijke mappenstructuur, duidelijke bestandsnamen en het vastleggen van de relaties tussen de onderdelen verhoogt de betrouwbaarheid.

De woordenlijst