paragraaf

Missie en visie

paragraaf Progress:

Wanneer je een schip wilt gaan bouwen
Breng dan geen mensen bijeen om timmerhout te sjouwen
Of te tekenen alleen
Voorkom dat ze taken ontvangen
Deel evenmin plannen mee
Maar leer eerst mensen verlangen
Naar de eindeloze zee

Antoine de St. Exupéry

Organisaties stellen vaak een missie en visie op om richting te geven, kaders te stellen en te inspireren op weg naar een gemeenschappelijke doel.

In de missie beantwoordt een organisatie vragen als:

  • Waartoe is de organisatie op aard?
  • Wat is haar maatschappelijke opdracht?
  • Waar staat de organisatie voor?

De visie vertelt vervolgens hóe een organisatie haar missie waar denkt te gaan maken:  waar gáát de organisatie voor?

In de missie en visie kan een uitspraak opgenomen worden over de ambities met betrekking tot de digitale collectie. Op die manier kunnen missie en visie dienen als belangrijke instrumenten om de gezamenlijke pijlen te richten op duurzaam beheer en duurzame toegang.

Voorbeelden van richtinggevende missies richting duurzame toegang

De missie en visie van Beeld en Geluid

Missie: Als beheerder van het Nederlands audiovisueel erfgoed houden wij de Nederlandse geschiedenis in beeld en geluid levend. Zo maken we het voor iedereen mogelijk hiermee te leren, ervaren en creëren.

Visie: Als onmisbare partner voor de creatieve industrie, erfgoedinstellingen, onderwijs en wetenschap zorgen wij ervoor dat het Nederlandse audiovisuele erfgoed in 2019 overal en voor iedereen beschikbaar is.

De missie van de Koninklijke Bibliotheek

Missie: De KB is de nationale bibliotheek: vanuit de kracht van het geschreven woord dragen we als netwerkorganisatie bij aan een slimmer, vaardiger en creatiever Nederland.

De KB maakt daarvoor de bibliotheekcollectie-Nederland zichtbaar, houdbaar en bruikbaar. De vrije toegang tot het gezamenlijke bezit van publiek gefinancierde bibliotheken zorgt ervoor dat mensen op nieuwe ideeën worden gebracht en op elkaars inzichten kunnen voortbouwen. Het netwerk van bibliotheken is een bron voor onderzoek en helpt mensen om vaardiger, slimmer en creatiever te worden. De KB neemt een centrale positie in dit netwerk in.

Uitvoeringsinstrumenten

Om een missie en visie ook echt handen en voeten te geven, zetten organisaties richtinggevende instrumenten in zoals collectiebeleid (wat voor bronnen gaan we opnemen?) en duurzaamheidsbeleid (hoe gaan we de digitale objecten veilig stellen voor toekomstig gebruik?). Collectiebeleid en duurzaamheidsbeleid zijn voorbeelden van uitvoeringsinstrumenten die concreet maken hoe een organisatie werk denkt te gaan maken van haar ambities. Hoe pakt de organisatie het aan?

Drijfveren

Het maken en hebben van een visie is één, het tot leven brengen en houden van een visie is een tweede. Omdat duurzame toegang bij uitstek een gebied is dat je vormgeeft met vele anderen, is het belangrijk om ‘het gezamenlijke verlangen naar de zee’ levend te houden. In de duurzaamheidscommunity zou je het citaat van Antoine de St. Exupéry wellicht om kunnen schrijven naar ‘het verlangen geschiedenis door te geven’. Vind jij dat een passende formulering of heb jij een andere drijfveer om je met dit vak bezig te houden? Dat kun je laten weten in de comments.