paragraaf

Missie en visie

paragraaf Progress:

Wanneer je een schip wilt gaan bouwen
Breng dan geen mensen bijeen om timmerhout te sjouwen
Of te tekenen alleen
Voorkom dat ze taken ontvangen
Deel evenmin plannen mee
Maar leer eerst mensen verlangen
Naar de eindeloze zee

Antoine de St. Exupéry

Organisaties stellen vaak een missie en visie op om richting te geven, kaders te stellen en te inspireren op weg naar een gemeenschappelijke doel.

In de missie beantwoordt een organisatie vragen als:

 • Waartoe is de organisatie op aard?
 • Wat is haar maatschappelijke opdracht?
 • Waar staat de organisatie voor?

De visie vertelt vervolgens hóe een organisatie haar missie waar denkt te gaan maken:  waar gáát de organisatie voor?

In de missie en visie kan een uitspraak opgenomen worden over de ambities met betrekking tot de digitale collectie. Op die manier kunnen missie en visie dienen als belangrijke instrumenten om de gezamenlijke pijlen te richten op duurzaam beheer en duurzame toegang.

Voorbeelden van richtinggevende missies richting duurzame toegang

De missie en visie van Beeld en Geluid

Missie: Als beheerder van het Nederlands audiovisueel erfgoed houden wij de Nederlandse geschiedenis in beeld en geluid levend. Zo maken we het voor iedereen mogelijk hiermee te leren, ervaren en creëren.

Visie: Als onmisbare partner voor de creatieve industrie, erfgoedinstellingen, onderwijs en wetenschap zorgen wij ervoor dat het Nederlandse audiovisuele erfgoed in 2019 overal en voor iedereen beschikbaar is.

De missie van de Koninklijke Bibliotheek

Missie: De KB is de nationale bibliotheek: vanuit de kracht van het geschreven woord dragen we als netwerkorganisatie bij aan een slimmer, vaardiger en creatiever Nederland.

De KB maakt daarvoor de bibliotheekcollectie-Nederland zichtbaar, houdbaar en bruikbaar. De vrije toegang tot het gezamenlijke bezit van publiek gefinancierde bibliotheken zorgt ervoor dat mensen op nieuwe ideeën worden gebracht en op elkaars inzichten kunnen voortbouwen. Het netwerk van bibliotheken is een bron voor onderzoek en helpt mensen om vaardiger, slimmer en creatiever te worden. De KB neemt een centrale positie in dit netwerk in.

Uitvoeringsinstrumenten

Om een missie en visie ook echt handen en voeten te geven, zetten organisaties richtinggevende instrumenten in zoals collectiebeleid (wat voor bronnen gaan we opnemen?) en duurzaamheidsbeleid (hoe gaan we de digitale objecten veilig stellen voor toekomstig gebruik?). Collectiebeleid en duurzaamheidsbeleid komen in de volgende paragrafen aan de orde en zijn voorbeelden van uitvoeringsinstrumenten die concreet maken hoe een organisatie werk denkt te gaan maken van haar ambities. Hoe pakt de organisatie het aan?

Drijfveren

Het maken en hebben van een visie is één, het tot leven brengen en houden van een visie is een tweede. Omdat duurzame toegang bij uitstek een gebied is dat je vormgeeft met vele anderen, is het belangrijk om ‘het gezamenlijke verlangen naar de zee’ levend te houden. In de duurzaamheidscommunity zou je het citaat van Antoine de St. Exupéry wellicht om kunnen schrijven naar ‘het verlangen geschiedenis door te geven’. Vind jij dat een passende formulering of heb jij een andere drijfveer om je met dit vak bezig te houden? Dat kun je laten weten in de comments.

Comments

 1. Eva van den Hurk - van 't Klooster

  Het citaat vind ik erg toepasselijk. Als ik kijk naar mijn persoonlijke “verlangen geschiedenis door te geven” gaat het voor mij vaak over mensen leren begrijpen wat geweest is en hoe daar in het heden mee om te gaan. Daarnaast speelt bij mij ook de drijfveer “transparante en controleerbare overheid”.

 2. Saskia Leefsma

  De boekenwereld kent allang het CIP record, cataloguing in publication. De beeldende kunstwereld is lang zo ver nog niet. Mijn missie is om ook kunstenaars van het belang te overtuigen hun werk bij de bron (zij zelf) al te documenteren, niet alleen met de formele data, zoals titel, datum en techniek, maar vooral ook wat voor hen de essentiële kenmerken zijn.

 3. Kees Teszelsky

  Mijn missie: Ik zorg dat onze digitale collecties optimaal aansluiten op de behoeftes van onze (wetenschappelijke) gebruikers en laat zien wat ons analoog en digitaal verbindt door de eeuwen heen.
  Visie: oog voor de toekomst van het verleden

 4. Rolf Hage

  William Faulkner zei midden vorige eeuw: “The past is never dead. It’s not even past.” Als ik zie hoe actueel en emotioneel het verleden is, dan gaat het veel meer om kennis om door te geven, maar om het vertrouwd te hebben van datgene wat gepasseerd is, het begrijpen, het verwerken, het dragen en het ermee omgaan in het dagelijkse bestaan ervan, als universeel menselijke eigenschap. En dan verbind ik gelijk het heden en de toekomst: doe er wat mee, creëer je toekomstige geschiedenis. En dan heeft een overheid daarbij nog een extra verantwoordelijkheid: goede en juiste informatie (uit verleden, heden en toekomst) is een essentiële voorwaarde voor het goed functioneren van de samenleving. Kennis is macht…

 5. Ronald van den Akerboom

  Het doorgeven van de gesciedenis vind ik zeer belangrijk. Daarnaast werk ik voor een lerende organisatie, het lerend vermogen is afhankelijk van hoe goed wij onze gescheidenis kennen. Tot slot zijn wij verantwooring schuldig aan zowel de politiek als de samenleving. Dit is alleen mogelijk als onze geschiedenis goed gedocumenteerd is

 6. Miel Jacobs

  Het verlangen om geschiedenis door te geven vind ik een prachtige drijfveer. Voor mij persoonlijk is het ‘bijdragen aan een transparante en controleerbare overheid’ ook van groot belang. Twee drijfveren dus!

 7. Jasper Snoeren

  Het ‘verlangen om geschiedenis door te geven’ vind ik een mooie drijfveer. Maar dat woord ‘doorgeven’ is volgens mij heel erg op de toekomst gericht. Als je geschiedenis alleen beheert voor de toekomst, is het erfgoed vandaag onzichtbaar. Voor mij is het gebruik van het archief nú de voornaamste drijfveer.

 8. Joost Salverda

  Mijn drijfveer zit hem met name in het ervoor zorgen dat de bronnen om geschiedenis te kunnen schrijven bewaard blijven, er mee voor te zorgen dat herinneren en reconstrueren van het verleden mogelijk blijft en zo het geheugen van onze en voorgaande generaties levend te houden. Past allemaal bij het verlangen geschiedenis door te geven!

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.