paragraaf

Het duurzaamheidsbeleid

paragraaf Progress:

In een duurzaamheidsbeleidsstuk beschrijf je als organisatie op hoofdlijnen hoe je de collectie duurzaam toegankelijk wilt houden. Er staat grofweg in:

  • Waarom duurzame toegang van belang is voor de doelen en doelgroepen van je organisatie;
  • Waar je digitale collectie uit bestaat;
  • Welke acties je gaat ondernemen en welke keuzes je maakt om je digitale collectie duurzaam toegankelijk te houden;
  • Hoe je deze acties organiseert (Hoe bed je de acties in de workflow van de organisatie in? Wie is eindverantwoordelijk?).

Een organisatie met een helder duurzaamheidsbeleid spreekt zich zichtbaar uit voor langetermijntoegang tot digitaal erfgoed. Het maakt de koers van een organisatie transparant. Een helder beleid voor duurzame toegang verbindt de missie en visie van een organisatie met de taken die nodig zijn om duurzame toegankelijkheid te waarborgen. Het vormt de basis voor het vaststellen van prioriteiten, het maken van beslissingen, het ontwikkelen van een preserveringsstrategie en rechtvaardigt investeringen.

Zes tips voor het opstellen van duurzaamheidsbeleid

In de praktijk blijken instellingen – groot en klein – moeite te hebben met het vastleggen van duurzaamheidsbeleid. De elementen van een duurzaamheidsplan zijn beschreven in de ‘Catalogus Duurzaamheidsbeleid‘ op de NCDD-wiki ‘Duurzame toegang tot digitale informatie’. Deze catalogus is een aangepaste Nederlandse vertaling van de ‘Catalogue of Preservation Policy Elements‘, die in 2014 gepubliceerd werd door het Europese project SCAPE.

Ook zonder de catalogus tot in detail door te nemen, kun je als instelling aan de slag. In onderstaande presentatie geeft Barbara Sierman (manager digital preservation bij de afdeling onderzoek van de Koninklijke Bibliotheek) zes tips om van start te gaan. In je keuzeopdracht in module C – de praktijkstap – kun je besluiten hier ook daadwerkelijk een stap in te zetten.

Het jargon

Duurzaamheidsbeleid


In een duurzaamheidsbeleidsplan (in het Engels ‘Preservation Policy’) beschrijft een organisatie op hoofdlijnen hoe zij haar collectie wil behouden voor duurzame toegang, wat ze precies wil behouden, met welk doel en voor hoe lang.

Voorbeelden van duurzaamheidsbeleid
Meer weten?