hoofdstuk

De eindopdracht: het speelveld in beeld

‘WIe is het’? in het land der duurzame toegang

Speelveld in beeld

Opdracht:  Maak een inventarisatie van jouw ‘speelveld der duurzame toegang’.
Leerdoel:  Tijdens deze opdracht krijg je zicht op de spelers waarmee je te maken hebt in het duurzaam toegankelijk houden van je digitale collectie en leer je je eigen plek daarbinnen beter kennen.
Tijdsinvestering: Ongeveer een uur.

Opdrachtomschrijving

In module B kreeg je een globaal overzicht van de spelers waarmee je allemaal te maken kunt krijgen in het duurzaam opslaan, beheren en toegankelijk maken van je digitale collectie. Met dit sjabloon (invulbare pdf) maak je een eerste inventarisatie van het speelveld van jouw eigen organisatie en jouw plek daarbinnen. Het is een opstapje naar een meer uitgebreide vorm van zelfevaluatie waarmee je kennis maakt in module C.

Inleveren*

Als je het sjabloon hebt ingevuld, sla het dan op en lever het in op het forum van je groep. Vermeld daarbij kort wat deze oefening jou heeft opgeleverd.

* alleen voor cursisten van de volledige cursusvariant