module

A. De achtergrond

5 hoofdstukken

Deze module biedt de achtergrondkennis waarmee je het veelomvattende terrein van duurzame toegankelijkheid kunt gaan verkennen. Je maakt tijdens deze module gaandeweg kennis met het vakjargon waarmee duurzaamheidsprofessionals elkaar verstaan.

Opbouw

De module bestaat uit drie hoofdstukken. Na een introductie op het thema duurzame toegang maak je kennis met onze hoofdrolspeler: het digitale informatieobject. Dat is het object dat we voor duurzame toegang willen behouden en waar onze preservingsinspanningen op gericht zijn. We laten zien dat de intrinsieke eigenschappen van het informatieobject haar kwetsbaar maken voor ongewenst informatieverlies. Ook maak je kennis met het OAIS-model. Dit model kun je gebruiken als referentiekader voor het systeem waarmee je door de tijd heen het informatieobject duurzaam toegankelijk houdt. Op deze manier zie je als organisatie geen essentiële zaken over het hoofd.

Tot slot breng je in de eindopracht van deze module de eigenschappen van een digitaal object naar keuze in beeld.

Van start met module A