hoofdstuk

Hoofdstuk 3: De levenscyclus


Informatieobjecten staan niet stil in de tijd. Ze hebben elk hun eigen levenscyclus. Ze worden gemaakt, bewerkt, geselecteerd, opgenomen, beschreven, geïndexeerd, overgenomen, geannoteerd, herzien, bewaard, verspreid, gebruikt en soms ook weer vernietigd door een gemeenschap van makers, bewaarders en gebruikers.

Tijdens dit hoofdstuk nemen we je mee langs een aantal van de levensfasen van het informatieobject: van creatie tot beschikbaarstelling. Je maakt kennis met het OAIS-model dat als leidraad kan dienen bij het inrichten van een archief dat zich richt op lange termijn toegang tot digitale informatie.

Verder naar de paragrafen