hoofdstuk

Hoofdstuk 1: Introductie

The purpose of digital preservation is long-term access. Journalists, historians, scholars and other users need to be able to search and find the content they need and access it with current software and hardware | Jody Deridder

Je hebt besloten deze cursus te volgen. Dat betekent waarschijnlijk dat je bij een instelling werkt die digitaal erfgoed beheert en ter beschikking stelt. En dat je bij een instelling werkt die de toekomst van dat erfgoed een blijvend verleden wil geven. Dat is nou precies waar duurzame toegang over gaat.

Een vak apart

Digitaal erfgoed vertegenwoordigt economische, sociale en cultuurhistorische waarden. Om ons digitale erfgoed ook voor de lange termijn waardevol te houden, is het zaak een proces in te richten waarmee we duurzame toegang steeds in het vizier houden. En dat is een vak apart. Een vak vol vakjargon waar we je in deze ’taalcursus’ kennis mee leren maken. Een vak ook met toekomst. Volgens onderstaand filmpje van het Nationaal Archief (2016) zijn je medecursisten en jij zelfs de ’trendsetters van deze tijd’.

Op weg naar duurzame toegang

Voordat je verder op weg gaat en je gaat verdiepen in de eigenschappen en wandelgangen van onze hoofdrolspeler willen we je graag nog iets vragen:

@ Waarom volg jij deze cursus?
@ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
@ Wat hoop je hier met name te leren?

Dat kun je laten weten in de comments.

Het jargon

Digital preservation


Digital preservation is de Engelse term die verwijst naar de reeks activiteiten die nodig is om duurzame toegang tot digitale materialen te waarborgen.

Digitaal erfgoed


Digitaal erfgoed  is de digitale verschijningsvorm van cultureel erfgoed en er worden meestal drie vormen onderscheiden:

1. Gedigitaliseerd erfgoed: erfgoed dat van origine niet digitaal is, maar waarvan met digitalisering een reproductie is gemaakt;
2. Digitale informatie over erfgoed, bijvoorbeeld beschrijvingen, detailfoto’s of digitale reconstructies van het erfgoedobject;
3. Born digital erfgoed: erfgoedmateriaal dat van origine digitaal is.

 “Digitaal erfgoed betreft op de computer gemaakt materiaal, of het nu gaat om digitaal gecreëerd of gedigitaliseerd materiaal, dat afkomstig is uit verschillende gemeenschappen, bedrijfstakken, sectoren en regio’s en dat vraagt om actieve preservering om de authenticiteit, toegang en bruikbaarheid op termijn te garanderen” (UNESCO richtlijnen voor de selectie van digitaal erfgoed voor lange termijn preservering).

Duurzame toegang


Duurzame toegang is het op een zodanige wijze vastleggen, bewaren, beheren en beschikbaar stellen van informatieobjecten dat deze ook na verloop van tijd raadpleegbaar, toegankelijk en authentiek zijn.

Meer weten?

NORA geeft een definitie voor duurzame toegankelijkheid vanuit de perspectieven van overheidsinformatie en erfgoed.

In een interview in de Kijk van mei 2014 legt Marcel Ras de dagelijkse relevantie van duurzame toegang uit voor verschillende domeinen.

Comments

 1. Marco Streefkerk

  @ Waarom volg jij deze cursus? Als informatiemanager heb ik te maken met digitaal werken en digitale producten van mijn musea, afdelingen en projecten. Hoe krijgen we daarbij grip op de digitale objecten uit het verleden en hoe zorgen we ervoor dat informatie die vandaag wordt gecreerd of verzameld in de toekomst nog bruikbaar is?
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Waar te beginnen met iets van beleid of planvorming zonder dat huidige activiteiten vertragen of zelfs vastlopen. Hoe creëer je aandacht bij mensen en organisaties om moeite te doen voor de digitale toekomst?
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Hoe de traditionele kerntaken: presentatie en gebruik enerzijds en behoud en beheer anderzijds, waar musea over de jaren heen een goede professionele praktijk voor hebben ontwikkeld in de fysieke wereld, er digitaal invulling krijgt?

 2. Willie Koehorst

  @ Waarom volg jij deze cursus? @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Ik volg deze cursus voor mijn werk, het beheren, publiceren en registreren van research data. Ik hoop meer te leren over het preserveren van datasets omdat deze kennis nog niet voldoende aanweizig is binnen onze afdeling.

  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Eigenlijk alles, de basiskennis, het jargon, de mogelijkheden.

 3. Kim Bruinsma

  Ik wil graag als metadataspecialist uit de bibliotheekwereld meer leren over erfgoed uit de museumwereld. Daarbij wil ik in mijn digitale erfgoed projecten wederzijds begrip kweken en alle belangen in de gaten houden zodat we duurzame toegang kunnen verlenen en de eindgebruiker zoveel mogelijk helpen bij onderzoek etc.

 4. Sjors Nieuwpoort

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  –> Bij het Streekarchief Midden-Holland zijn we net begonnen met een e-Depot. We staan aan het begin van ons grootste digitale project tot nu toe
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  –> Het verkrijgen van een overzicht van de basistheorie, ontwikkelingen en een koppeling naar de realiteit.
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  –> Zie vorige antwoord.

 5. NV

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Ik wil graag meer begrip opbouwen rondom het digitale archieflandschap.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Een beter overzicht van de belangrijkste elementen die nodig zijn voor duurzame digitale opslag. Mijn ervaring is dat leveranciers vaak niet doorhebben wat er aan de achterkant ook nodig is voor digitale overbrengingen, bijv.
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Hoe ik organisaties kan ondersteunen in weloverwogen beslissingen die digitale archieven aangaan.

 6. Magdalena

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Ik volg de cursus om kennis op te doen voor de gemeente waar ik werk, zodat ik daar deze kennis kan toepassen in de praktijk en kan helpen bij het digitaal preserveren van hun informatie, en het opzetten van een e-Depot.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Dat de informatie terugvindbaar is voor iedereen in de organisatie.
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Ik hoop vanuit de cursus handvaten mee te nemen die ik kan toepassen op het informatiebeheerbeleid,

 7. Siebe Liemburg

  1. Waarom volg jij deze cursus?
  Niet zo heel lang geleden heb ik de opleiding Recordsmanagement voltooit. Tijdens deze opleiding hebben we het ook over duurzame toegankelijkheid (DUTO) gehad. Deze cursus zorgt voor verdieping en aangezien ik me in de toekomst meer met het recordcentrum bezig ga houden is deze cursus een zeer waardevolle aanvulling om mijn kennis te vergroten.
  2. Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Leren begrijpen hoe digitale bestanden duurzaam kunnen blijven tot in de eeuwigheid. Ik kan mij daar geen voorstelling bij maken. Als ik bijvoorbeeld “de Nachtwacht” zie van Rembrandt dan weet ik dat hij dit schilderij zo’n 400 jaar geleden heeft geschilderd. Hier genieten we nog steeds van. Ik heb zeer de twijfels of we dat bij digitale kunstwerken over 400 jaar ook kunnen doen. Ik vind dat zeer zorgelijk. Persoonlijk denk ik dat het niet gaat lukken. Ik hoop dat deze cursus mij tot andere gedachten brengt en tot andere inzichten.
  3. Wat hoop je hier met name te leren?
  We hebben te maken bij de provincie met heel (digitale) documenten. Er staan bijvoorbeeld archiefdozen vol met CD-ROMS en USB-sticks in de kelder. Mijn vraag hierbij is of deze optische dragers, etc. na het inlezen en opslaan van de informatie niet kunnen worden weggegooid. Moeten we hier nog iets specifieks mee doen. Onze laptops hebben geen CD-ROM lade meer en kunnen niet meer worden inlezen op de gebruikelijke manier. Ik verwacht dat de USB poorten straks ook verdwijnen van de PC’s. Onlangs kocht ik een speaker die via een WIFI verbinding werkt. Eventueel kunnen apparaten ook via Blue Tooth aangestuurd worden. Persoonlijk vind ik het zeer zorgelijk dat wij eigenlijk binnen de organisatie niet weten hoe we hiermee om moeten gaan en dat de financiële middelen er niet zijn om het digitale archief op orde te brengen. Ik heb het gevoel dat ik hier nauwelijks invloed op kan uitoefenen.

 8. Joost Boomsma

  Ik volg deze cursus omdat ik meer inzicht en kennis wil verwerven in het duurzaam opslaan, beheren en toegankelijk houden van digitaal erfgoed. Nu steeds meer archieven digitaal zijn en we nog (steeds) niet goed weten hoe we dit kunnen behouden voor de toekomst, hoop ik toepassingen te leren die ik kan gebruiken in mijn huidige project en toekomstige projecten.

 9. Jannis Lootens

  Ik volg deze cursus omdat bij Archief Eemland de focus nog voornamelijk ligt op papier, zowel qua bewaren als beschikbaar stellen. Ik wil inzicht krijgen in waar we nu staan en waar we naar toe moeten werken. Belangrijk daarbij is om een goed startpunt te kiezen, vanuit kennis van de vakinhoud.

 10. Sebastiaan Klaassen

  @ Waarom volg jij deze cursus? Wij hebben nu nog geen e-depot, maar willen dit wel ontwikkelen. Om een goede keuze te kunnen maken bij welke instelling we ons zullen aansluiten of welk product van een commerciële leverancier we zullen aanschaffen, is kennis over duurzame toegankelijkheid essentieel. Waar moeten we zoal op letten bij deze keuze???
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Antwoord op de vraag hoe je de kwaliteit van een e-depot beoordeelt, zodat je het management een gedegen advies kunt geven.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? De stap maken van theoretische zaken als het OAIS-model en de DUTO-eisen naar aanbevelingen (en later implementaties) voor in de eigen werkpraktijk.

 11. Ruud Brons

  @ Waarom volg jij deze cursus? Elk jaar volg ik minimaal één cursus op archiveringsgebied. De keuze is dit jaar op deze cursus gevallen. Ik ben werkzaam op een hogeschool, niet echt een erfgoedinstelling. Ben momenteel bezig een oplossing te zoeken voor het digitaal archiveren van de foto’s die ik op diverse plaatsen in de organisatie tegen kom. Dat is de link naar het erfgoed.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Mezelf ontwikkelen, waardoor ik beter kan functioneren.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Ik weet niet precies wat preserveren is. Daarvan hoop ik een goed beeld te krijgen. En met name: wat kan ik ermee in mijn dagelijkse praktijk.

 12. Danny Adams

  @ Waarom volg jij deze cursus? In april starten wij met de implementatie van onze e-depotvoorziening. Het lijkt me interessant om tijdens deze cursus wat meer kennis op te doen.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Het zou mooi zijn als de cursus goed aansluit op de praktijk, zodat de opgedane kennis meteen toegepast kan worden tijdens onze implementatiefase.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Een goede theoretische basis en praktische handvatten krijgen waar ik direct mee aan de slag kan.

  1. Robin Lassche

   Beste Danny
   Als docent probeer ik steeds een verbinding te leggen tussen de theorie en de praktijk. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw specifieke beroepspraktijk en welke vragen daarin spelen op het gebied van digitale duurzaamheid. Tijdens de les gaan we dat met elkaar aftasten. Ik zie er naar uit!
   Met vriendelijke groet,
   Robin Lassche
   Docent VHIC

 13. Karin Peele

  @ Waarom volg jij deze cursus? Ik wil mijn kennis verbreden over het onderwerp ‘digitale duurzaamheid’.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Handvatten waarmee ik stappen kan maken binnen mijn eigen gemeentes.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Waar moeten we rekening mee houden bij een aansluiting op een e-depot? Hoe kan ik het beste beleid hier op maken?

 14. Ariane Riep

  @ Waarom volg jij deze cursus? Ik wil graag meer leren over digitaal preserveren en op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in dit vakgebied.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Het belangrijkste vind ik de keuze van digitalisering en de eisen die eraan gesteld worden.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Ik hoop hier theorie te leren met voor- en nadelen en deze toe te passen in de praktijk.

  1. Robin Lassche

   Beste Ariane,
   Dank voor je bericht. Vooral dat laatste wat je noemt is belangrijk: hoe passen we de theorie toe in de praktijk. Die verbinding zullen we ons morgen eens op gaan concentreren. Leuk; ik heb er wel zin in! Tot morgen.
   Met vriendelijke groet,
   Robin Lassche
   Docent VHIC

 15. Boukje Wolters

  @ Waarom volg jij deze cursus? Dag dagelijks ben ik werkzaam met digitale informatie, en het duurzaam bewaren hiervan in de digitale bewaarplaats.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Dat de digitale informatie bewaard wordt en ten alle tijde weer gevonden en gepresenteerd kan worden, betrouwbaar is en zonder enig kwaliteitsverlies.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Handvaten te krijgen wat (digitaal)preserveren voor mij gaat leven.

 16. Danny Eijsermans

  @ Waarom volg jij deze cursus? Mijn museum is bezig met een project om onze digitale bronnen (beter) beheersbaar te maken. Ik wil daarvoor kennis opdoen van de juiste methodes en praktijken.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Het hanteren van bestaande, breed gedragen standaarden bij (het ontwikkelen van) ons duurzaam opslagbeleid om de toekomstbestendigheid ervan te borgen.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? De standaarden, platformen en technieken van duurzame opslag, en welke organisaties deze hebben ontwikkeld en gebruiken.

 17. Helmie van Limpt

  Het goed digitaal opslaan, toegankelijk maken en beheren van informatie wordt steeds urgenter in onze organisatie. Dat dit moet gebeuren wordt onderkend, maar hoe en wanneer? Ik hoop na deze cursus met een concreet voorstel te kunnen komen.

  1. Frans Neggers

   Welkom bij Leren Preserveren Helmie.
   We hebben inmiddels heel wat cursisten gehad die in musea werken, dus de problematiek is eerder al aan de orde gekomen. Ik ben benieuwd hoe de situatie bij jullie is en of jullie al een aanpak aan het ontwikkelen zijn. Toevallig zag ik ook de uitnodiging voor het Symposium Museumarchieven op 16 mei bij het Rijksmuseum voorbij komen. De bewustwording bij de musea dat duurzame toegankelijkheid van alle digitale beheerinformatie, documentatie en archieven over de collectie aandacht behoeft is groeiende en daarmee kunnen we steeds meer van elkaars kennis en kunde gebruik maken.

 18. John van Geffen

  @ Waarom volg jij deze cursus? Meer informatie over de mogelijkheden en onmogelijkheden van digitaal preserveren.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Welke en wat voor mogelijkheden voor onze organisatie kunnen betekenen.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Meer kennis omdat dit preserveren nog geen standaard is.

 19. Robin Lassche

  Beste Meindert,
  Dat is interessant wat je daar zegt: over hoeveel technische kennis moet een informatieprofessional beschikken? Het punt is dat ons vakgebied sinds het digitale tijdperk een technische component heeft gekregen. Daardoor hebben de beheeractiviteiten die we moeten uitvoeren een interdisciplinair karakter gekregen. We hebben technische specialisten nodig om ons werk goed te kunnen doen. Deze specialisten moeten ons ondersteunen. Tussen ons gezegd en gezwegen: ze mogen niet leidend worden! Dat laatste ligt op de loer als je als inhoudelijk deskundige niet de taal spreekt van een technicus. Dat wil echter ook weer niet zeggen dat je in de schoenen moet gaan staan van die technicus. Ieder z’n vak natuurlijk. Om een goede kennisbalans te vinden is moeilijk. Tijdens de les gaan we daar met elkaar dieper op in.

 20. Meindert Reitsma

  Ik ben projectleider om erfgoed over een schrijver digitaal duurzaam te bewaren en beschikbaar te stellen. Inhoudelijk gezien ben ik goed op de hoogte, maar qua techniek reikt mijn kennis niet ver genoeg. Daarom hoop ik met deze cursus mijn kennisgaten enigszins te vullen.

 21. Robin Lassche

  beste Tjalda en Otto,
  Dank voor jullie reacties. tijdens de training zullen met elkaar in gesprek gaan zodat we helder krijgen hoe de specifieke situatie bij Tresoar is. Daaroverheen zullen we dan de ’theoretische blauwdruk’ leggen. Ongetwijfeld zal er dan meer duidelijk worden. Tot de 28e!
  groet, Robin

 22. Tjalda Postma

  We zijn als organisatie volop in ontwikkeling op gebied van digitale duurzaamheid en bezig met ons eigen e-depot. Deze cursus wordt daarom incompany gegeven. Voor mij is het belangrijk om met elkaar in gesprek te kunnen gaan over dit thema en daarmee de ontwikkeling met elkaar een stap verder te brengen. Ik hoop dat deze cursus handvaten kan bieden voor de stappen die we gaan maken, zoals het verder uitwerken van onze producten en dienstencatalogus.

 23. Otto Kuipers

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Eigenlijk kan ik één antwoord op alle vragen geven, nl. ‘Inzicht krijgen in de problematiek van het digitaal preserveren’. Het woord ‘problematiek’ suggereert wellicht een negatieve benadering, maar zo zie ik het niet. Wel is mijn ervaring van de afgelopen jaren dat er aan duurzaam toegankelijk maken nogal wat haken en ogen zitten. Ik voel me tijdens discussies hierover – vanwege mijn beperkte kennis op dit gebied – meestal niet op mijn gemak. Ik hoop na het volgen van de cursus bij toekomstige discussies wat dat betreft beter beslagen ten ijs te komen.

 24. Alexandre Van den Berg

  @ Waarom volg jij deze cursus? Ik wil graag mijn kennis verbreden.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Ik wil meer te weten komen over digitale duurzaamheid en de vaktermen die daarbij gebruikt worden.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Ik hoop graag handvatten te krijgen om meer draagvlaak voor digitale duurzaamheid in de regio waar ik werk te kunnen creëren.

 25. Robbert Haaksema

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Ik ben op zoek naar een “onderwezen” en onderbouwd theoretisch kader, om mijn praktijkervaring en de kennis die ik van collega’s opdoe aan te vullen.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Dat ik de kennis die ik mee neem uit deze cursus kan toepassen in mijn werk
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  De theoretische en praktische achtergrond achter de praktijk van preservering en duurzame toegankelijkheid zoals ik die nu mijn werk tegenkom.

 26. Eike den Hertog

  Ik neem deel aan deze cursus omdat ik er van hou er van om iets nieuws te leren, het onderwerp interesseert me alhoewel ik er in mijn dagelijkse werkzaamheden nu nog slechts zijdelings mee te maken heb dank ik dat duurzaam preserveren belangrijker zal gaan worden. Ik hoop inzicht te krijgen in de mogelijkheden en de valkuilen.

 27. Gwen Lemmers

  @ Waarom volg jij deze cursus? Wij zijn met het museum druk bezig met verschillende digitaliseringsprojecten van deelcollecties, maar hoe trek je hier één lijn in en hoe zorg je dat al deze bestanden relevant, toegankelijk en vindbaar blijven in de toekomst.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Kennis krijgen van vakjargon en tools die mijn organisatie kan gebruiken voor een duurzame toegankelijkheid. Daarnaast wil ik het belang van duurzame toegankelijkheid kunnen duiden en daarmee een draagvlak creëren voor Digitale Duurzaamheid binnen de organisatie.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Ik verwacht handvaten te krijgen voor het duurzaam opslaan van gegevens. Daarbij zou ik ook graag tools en kennis te vergaren voor het opstellen van een informatieplan zodat de verschillende lopende digitaliseringsprojecten in één groter geheel te plaatsen. Daarnaast hoop ik te leren van ervaringen van andere instellingen.

 28. Eke Blanksma

  @ Waarom volg jij deze cursus? Ik volg deze cursus om mijn kennis te verbreden en mij te verdiepen in digitale archivering.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Dat ik over tools en kennis beschik en dit kan overbrengen en delen in mijn organisatie. Zodat er tegelijkertijd meer bewustwording en draagvlak gecreëerd kan worden.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Dat ik praktische tools krijg aangereikt en deze kan inzetten in mijn werk en kan delen met collega’s.

 29. Fricke Oosten

  @ Waarom volg jij deze cursus? Door deze cursus te volgens hoop ik een goede systematische inleiding op deze materie te krijgen, zodat ik gaten in mijn kennis te kan dichten en inspiratie op kan doen voor onze eigen projecten.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Ik ben erg benieuwd naar de verschillende technische oplossingen, maar ook hoe je de organisatie mee krijgt bij de creatie van een duurzame informatiehuishouding.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Ik hoop handige handvaten en best practices te leren die ik kan toepassen op onze eigen informatie vraagstukken.

 30. Celine Huits

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Om meer te weten te komen over het duurzaam bewaren en toegankelijk maken van digitaal erfgoed.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Kennis opdoen van tools en technieken en hoe deze toe te passen in de praktijk.
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Meer inzicht krijgen in welke concrete stappen moeten worden gezet om digitaal erfgoed duurzaam te maken.

 31. Najib Houshang

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  De afgelopen jaren zijn wij bezig geweest om digitaal werken bij onze gemeente vorm te geven. Wij zijn nu aardig op weg. De grotere uitdaging is hoe wij deze digitale informatie duurzaam kunnen bewaren.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Voor mij is het allerbelangrijkste dat belangrijke informatie niet verloren gaat en op het juiste moment voor de juiste mensen beschikbaar is.
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Wat er allemaal voor nodig is om te realiseren wat ik bij de vorige vraag benoemd heb.

  1. Robin Lassche

   Beste Najib,

   Dank voor je reactie. Het duurzaam beheren van digitale informatie die is gevormd door een gemeentelijke overheid, gaat vaak in samenspraak met de medewerkers van een archiefbewaarplaats. (Een (regionaal )archief) Zij hebben – als het goed is – de expertise in huis om jullie als archiefvormer te adviseren en te begeleiden bij een duurzaam beheer van de digitale informatie tot aan het moment dat de informatie moet worden vernietigd of moet worden overgebracht naar het e-depot.
   Na overbrenging is het beheer de verantwoordelijkheid van de gemeentearchivaris. Het zorgdragerschap blijft echter ook ná overbrenging naar een e-depot belegd bij de archiefvormer. Dat betekent dat je als archiefvormer ook na overbrenging nog steeds een visie moet hebben op de digitale duurzaamheid van je permanent te bewaren archiefstukken, ook al worden de (operationele) handelingen vanuit de archiefbewaarplaats verricht.
   Aanstaande dinsdag is er vast gelegenheid om daar nog even over door te praten. Tot dan!

   met vriendelijke groet,
   Robin Lassche
   Docent VHIC.

 32. Welmoed Bons

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Ik wil met deze cursus meer kennis opdoen over digitale preservering
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Een goede theoretische kennis en eigen maken van gedeeld vakjargon zodat ik weet wat er speelt en waar de problemen liggen.
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Naast het bovenstaande hoop ik dat ik dat in deze cursus ook praktische handvaten worden gegeven en zo de nieuw opgedane kennis ook praktisch kan toepassen

 33. Monica van Uffelen

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Tijdens mijn werk als collectiemedewerker kom ik veel in aanraking met data over collectie. Naast de data over het object komt er veel meer bij kijken over historie, bruikleen, aankoop, vindplaats etc. Deze data is niet altijd goed gekoppeld waardoor soms cruciale informatie verdwijnt.

  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Informatie op een duurzame manier te bewaren zodat deze in de toekomst ook bruikbaar is.

  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Ik hoop met deze cursus meer te leren over hoe digitaal erfgoed kan worden meegenomen in een collectieregistratie, maar ook hoe informatie op een duurzame manier kan worden bewaard.

 34. Stephanie Langeveld

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Ik ben momenteel bezig met afstuderen aan de Reinwardt Academie in Amsterdam, waar wij opgeleid worden tot erfgoedprofessional. Ik heb hier als specialisatie Collectiemanagement gevolgd. Digitalisering en het behoud van digitaal erfgoed wordt een steeds groter deel van mijn toekomstige werk.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Dat ik zo goed mogelijk voorbereid het werkveld in ga en op de hoogte ben en kennis heb van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van collectiemanagement.
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Ik hoop hier te leren hoe ik met digitaal erfgoed om moet gaan en hoe ik dit kan implementeren in mijn toekomstige werk.

 35. Geo Oostveen

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  De komende jaren wil ik als informatiespecialist aan de slag bij de (Rijks)overheid. Ik heb een technische proces achtergrond in het bedrijfsleven. De wereld van de informatiehuishouding bij de overheid spreekt mij aan vanwege de i-component, het innovatieve karakter en de wettelijke veranderingen (o.a.Nieuwe Archiefwet).
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Ervaringsverhalen te horen van organisaties die reeds stappen hebben gezet in het duurzaam preserveren. Wat ging goed? Waar liep men tegenaan? Wat verdient extra aandacht? En een netwerk op te bouwen met als doel om in de de toekomst eenvoudig kennis te delen rondom preserveren.
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Concrete handvatten die kunnen worden ingezet bij het duurzaam preserveren.

 36. Martin Paarlberg

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  ik werk niet bij een erfgoedinstelling als bijv. een archiefdienst maar bij een gemeente (Medemblik). Wij zijn bezig om informatie (fysiek, gedigitaliseerd en digital born) gereed te maken voor overdracht naar de digitale archiefdienst; het e-depot. De over te dragen informatie moet voldoen aan de eisen van duurzaamheid en toegankelijk. Ik wil graag weten wat deze eisen zijn, waaraan moet het voldoen en hoe maken we de informatie “gereed” voor overdracht.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Het belangrijkste voor mij is het opdoen van theoretische kennis omtrent preserveren, duurzaamheid, toegankelijkheid etc.
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Deze theoretische kennis omzetten naar praktische mogelijkheden om e.e.a. te kunnen realiseren.

 37. Machteld van Voskuilen

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Ik werk bij het Stadsarchief Amsterdam voor het project Omega, we werken voornamelijk nog met papieren archieven, maar met het oog op de toekomst is het interessant te zien hoe om te gaan met digital born archives.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Het omgaan met het toegankelijk maken van digitale archieven
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Praktische ervaring in het toegankelijk maken van digitale archieven, vakjargon en verdere informatie over het preserveren van digitale archieven

 38. Hjalmar Teunissen

  Ik werk sinds kort bij het Stadsarchief Vlaardingen als medewerker Beeld en Geluid, na tien jaar communicatieadviseur te zijn geweest en vijftien jaar journalist. Als historicus voel ik me helemaal thuis in het archief, maar ik mis nog wel de technische digitale kennis. Daarom heb ik besloten deze cursus te volgen voor een goede basiskennis.
  Daarnaast hoop ik dat er naast theorie ook veel ruimte is voor de praktijk. Ik denk verder Japke-d Bouma -als ze deze cursus zou volgen- meteen genoeg inspiratie heeft voor nóg een boek over kantoortaal.

 39. Eva van den Hurk - van 't Klooster

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Als projectleider e-depot wil ik mijn kennis van digitale archivering opfrissen en uitbreiden
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Mensen bewust maken van hun eigen rol in goed informatiebeheer en het vinden van oplossingen voor vragen omtrent digitaal informatiebeheer
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Het herkennen van problemen en hoe hiermee om te gaan c.q. een oplossing te vinden

 40. Marjan Hartsuiker

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Omdat preservering van digitale bestanden een steeds urgenter onderwerp wordt. Archiefdiensten gaan de komende jaren enorm veel digitale informatie ontvangen die gepreserveerd moet worden. Daarnaast moet er bij creatie van bestanden/data al nagedacht worden over hoe deze duurzaam toegankelijk kunnen blijven. Vanuit mijn rol als adviseur overbrenging ben ik betrokken bij o.a. inrichtingsvraagstukken, en daarbij wil ik goed en duidelijk advies kunnen geven.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Dat ik de verschillende aspecten van digitale preservering leer kennen.
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Welke mogelijkheden er zijn voor digitale preservering, welke rollen in de organisatie hierbij betrokken zijn en hoe de verschillende mogelijkheden praktisch toegepast kunnen worden.

 41. Janneke Polderman

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Om mijn kennis op het gebied van digitale preservering uit te breiden.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Het zou fijn zijn om handvatten aangereikt te krijgen hoe wij kunnen komen tot preserveringsbeleid
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Ik hoop ook vooral kennis te nemen van good practices uit het werkveld

 42. Marije

  @Waarom volg jij deze cursus? Ik zou graag weer up to date kennis over het onderwerp preservering ontvangen
  @Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Met name de meer technische kennis (met het theoretisch kader/vocabulaire ben ik bekend)
  @Wat hoop je hier met name te leren? Praktische toepassingen van de theorie

 43. Kitty Schellens

  @ Waarom volg jij deze cursus? Omdat ik nieuwsgierig ben naar eventuele andere invalshoeken op het gebied van digitaal informatiebeheer.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Motieven ontdekken waarom we doen wat we doen. De standaard definitie van waarom we archiveren is voor de digitale versies van documenten en het digitale archief niet afdoende meer.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Nieuwe inzichten en manieren die er inmiddels gevonden zijn na mijn laatste opleiding op dit gebied.

 44. Nicole Broek

  Waarom doe ik mee aan deze cursus?
  Ik ben aangesloten bij het programma Digitaal Informatiebeheer in mijn organisatie. We zijn bezig met een eigen preserveringsvoorziening. Ik wil mijn kennis over preserveren met deze cursus verdiepen.
  Wat is het allerbelangrijkst?
  Een goede theoretisch onderbouwing met een praktische toepassing.
  Wat hoop ik te leren?
  Ik hoop hiermee een stevige basiskennis op te doen die ik verder kan uitbouwen in de praktijk.

 45. Elske Ouwehand-Dorgelo

  Waarom volg jij deze cursus? Ik wil mijn kennis uitbreiden over beheer en duurzame toegankelijkheid van digitaal erfgoed. Hoewel mijn werkzaamheden vooral gericht zijn op het beheer en toegankelijkheid van ouder (papieren) archief, wil ik graag kunnen meepraten en meedenken over het preserveren van digitaal erfgoed. Op aanraden van een collega kwam ik bij deze online cursus uit.
  Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Gericht zijn op de toekomst: duurzaam beheer en duurzame toegankelijkheid.
  Wat hoop je hier met name te leren? Praktische handvatten en een goede basiskennis van digitaal preserveren, zodat ik in mijn organisatie kan meedenken en meepraten over het beheer en de toegankelijkheid van digitale informatie.

 46. Cobie Hijma

  @ Waarom volg jij deze cursus? Bij het museum waar ik werk zijn we druk bezig met het digitaliseren van de collectie, maar hoe zorg je nu dat die bestanden (en alle bijbehorende documentatie) in de toekomst toegankelijk blijven? Daarnaast komt er ook steeds meer born-digital werk in de collectie, waarvoor we ook een duurzame wijze van opslag moeten zien te vinden.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Toegankelijkheid en vindbaarheid, dus niet alleen hoe bewaren we de digitale collectie toekomstbestendig, maar vooral ook op een manier waardoor er goed mee te werken is.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Ik hoop dat deze cursus mij helpt me de bijbehorende terminologie eigen te maken, een overzicht biedt van de belangrijkste dingen om rekening mee te houden als het gaat om digitale duurzaamheid en me ideeën geeft voor toepassing in de praktijk.

 47. Yvonne Verstappen

  @ Waarom volg jij deze cursus? Ik ben nieuwsgierig naar de reeds ontwikkelende methodes om digitaal archief te preserveren. Als projectmanager van papieren archieven hoop ik meer inzicht over dit onderwerp te krijgen.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? De effecten van nieuwe preserveringsmethodes op bewerkingsprojecten. Hoe verloopt de transitie van papier naar hybride en digitaal, hoe kan ik daar het beste mee omgaan?
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Ik hoop hier theoretische handvatten te krijgen die omgezet kunnen worden naar de praktijk.

 48. Annemieke Rijneke

  @ Waarom volg jij deze cursus? Als trainee Archiefbewerking bij Doc-Direkt vind ik deze cursus een waardevolle aanvulling op de opleiding Recordsmanagement die we momenteel als trainees volgen.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Meer te weten komen over wat ‘digital preservation’ nou in de praktijk betekent. Welke problemen kom je zoal tegen? Wat zijn mogelijke oplossingen?
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Ik hoop met name veel praktijkvoorbeelden te zien waardoor de theorie wat meer gaat leven.

 49. Sjoerd van Hooijdonk

  Waarom volg jij deze cursus? Als trainee bij Doc-Direkt wil ik me verder verdiepen in digitaal preserveren.
  Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Om duurzame toegankelijkheid tastbaar te maken.
  Wat hoop je hier met name te leren? Ik hoop dat de theorie alhier duidelijker wordt gemaakt aan de hand van praktijkvoorbeelden.

 50. Vera Smeets

  Ik ben verantwoordelijk voor het beheren, behouden en toegankelijk maken van een (digitale) bedrijfscollectie/ -archief. Ik ben benieuwd naar waar wij staan op het gebied van digitale duurzaamheid met onze manier van werken en ga er vanuit dat er verschillende verbeterpunten zijn die ik graag leer tijdens deze cursus.

 51. Cees Hof

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Ik werk al heel lang (> 15 jaar) met wetenschappelijke data en verzorg ook training op het gebied van het managen en (her)gebruiken van wetenschappelijke data, o.a. als coach van de Essentials 4 Data Support cursus van Research Data Netherlands (RDNL). Graag wil ik mijn kennis en vaardigheden uitbreiden via de cursus Leren Preserveren.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Ervaren hoe binnen organisaties en vakgebieden buiten de wetenschap met data wordt omgegaan. Wat zijn de verschillen? Waar liggen de overeenkomsten? Wat kunnen we van elkaar leren?
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Nieuw technieken, nieuwe terminologieën, nieuwe inzichten….

 52. Ronald van der Heijden

  Ik volg de cursus om 2 redenen. Als bestuurslid van de Vereniging Bedrijf & Historie willen we bedrijven bewust maken over digitaal beheer en de uitdagingen die hierbij horen. Verder kom ik in mijn werk als bedrijfshistoricus vaak vragen en voorbeelden tegen die gaan over ‘foute’ beslissingen voor informatiebeheer uit het verleden en hoe dit herstellen/op te lossen voor de toekomst (bijv. mails, websites, intranet, digitale uitgaven).
  Het allerbelangrijkste is het vraagstuk van oude, dynamische websites. Steeds vaker worden websites voor gebruikers aangepast obv persoonlijke voorkeuren. Het achteraf bestuderen of opvragen van deze objecten is erg complex en ik zou graag meer hierover snappen om er later op te kunnen acteren.
  Ik hoop met name te leren hoe bedrijven zelf slimme keuzes kunnen maken voor duurzame digitale toegang. Het zijn ‘particuliere archieven’ dus die goede keuzes zullen binnen de organisatie gemaakt moeten worden.

 53. Xufen Sun

  @Waarom ik deze cursus volg
  Ik ben binnen Defensie werkzaam als archiefbewerker bij het semi-statisch archief. Ik volg nu cursussen, zoals de cursus Digitaal Depot van de Archiefschool (zeer aan te raden, top docent!) en deze topper van een cursus, om me bij te scholen. Mijn team staat namelijk nu voor een uitdaging, namelijk de bewerking van hybride en digitale archieven.
  @Wat hierin het allerbelangrijkste voor mij is
  Ik wil graag inzicht krijgen in het preserveren van digitale informatie en hoop dat de verworven kennis mij kan helpen bij de bewerking van hybride en digitale archieven in de nabije toekomst.
  @Wat ik met name hoop te leren
  Ik hoop kennis op te doen van het vakjargon, de methoden en technieken voor het duurzaam toegankelijk houden van digitale informatie. Als archiefbewerker hoop ik in het bijzonder kennis op te doen die relevant is met het oog op de overdracht van digitale informatie aan het Nationaal Archief.

 54. Saskia Leefsma

  Software die niet langer ondersteund wordt door ontwikkelaars of waarvan de gegevens alleen met veel moeite uit te wisselen zijn; ik heb daar nu en dan mee te maken en vind het daarom belangrijk op de hoogte te blijven van deze problematiek. Daarbij lijkt het me erg fijn en ook belangrijk om onderling kennis te kunnen uitwisselen en de op deze cursus opgedane informatie weer uit te wisselen. Ik hoop daarbij ook vooral op kennisname van praktische toepassingen en een netwerk van mensen die met soortgelijke vragen zitten t.a.v. digitale preservering. Het is altijd fijn om te weten dat je ergens terecht kunt met een vraag en vice versa.

 55. Martin Gerssen

  Ik vind het lastig om bepaalde keuzes te maken. Als voorbeeld brengen wij de Allerhande op verschillende manieren uit: magazine gedrukt, allerhande.nl, iPad app, digitaal pdf, ah.nl en nog meer varianten. Wat bewaar je en op welke wijze bewaar je het. Verder heb ik nu al digitale bestanden die niet meer te openen zijn door verkeerde keuze in het verleden. Ik hoop na deze training hier antwoorden op te krijgen.

 56. Peter

  Waarom?
  Ik volg deze cursus omdat ik een goede gesprekspartner wil zijn voor de archiefvormers die ik adviseer over het aansluittrajecten op het E-depot.
  Belangrijk?
  Dat ik praktische voorbeelden te zien krijg vanuit verschillende bronnen en waar je dan mee te maken krijgt in het aanlevertraject.
  Wat ik hoop te leren?
  Alles over: het E-depot (wat is bijvoorbeeld actief preserveren?), duurzaamheid en toegankelijkheid van (met name) digitale informatie, bestanden, validatie van bestanden, metadatering e.d. Praktijkvoorbeelden uit Nederland.

 57. Reem Weda

  Waarom volg jij deze cursus?
  Drie jaar geleden ben ik al eens begonnen met de zelfstandige cursus, maar dat sneeuwde onder in ander werk. Ik heb het dus nooit afgemaakt maar dat ga ik nu zeker wel doen! Ik ben digitaal-erfgoedcoach en werk ik in Flevoland bij Batavialand. Overal bestaat de vraag: hoe bewaren we dit digitaal en hoe houden we het toegankelijk?

  Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Ik wil weten welke problemen het meest prangend zijn en wat er minimaal gedaan moet worden voor duurzame opslag en toegang omdat ik vooral kleinere organisaties ondersteun.

  Wat hoop je hier met name te leren? Problemen leren herkennen en handvatten voor oplossingen aangereikt krijgen.

 58. Han Cuijpers

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Bij het ministerie van Defensie wordt informatie steeds vaker digitaal ontvangen of opgemaakt. Om meer te weten te komen over hoe je digitale informatie het beste kunt opslaan en duurzaam toegankelijk te houden, heb ik eind vorig jaar aan de Hogeschool van Amsterdam de cursus Digitaal Depot gevolgd. Hierin is ook preserveren globaal behandeld. Om wat dieper op deze materie in te gaan, volg ik de cursus Leren preserveren.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Het belangrijkste voor mij is om meer inzicht te krijgen in het preserveren van digitale informatie, zodat ik deze kennis kan gebruiken in mijn functie als adviseur.
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Ik hoop kennis op te doen van methoden en technieken te leren hoe je digitale informatie het beste duurzaam toegankelijk kunt houden.

 59. Ton de Looijer

  @ Waarom volg jij deze cursus? Verdere verdieping op het gebied van digitale duurzaamheid/preservering.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Vraagstukken over preservering terugbrengen naar praktische maatstaven.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Hands on kennis waarmee je in de dagelijkse (advies)praktijk aan de slag kunt.

 60. Liesbeth Oskamp

  @ Waarom volg jij deze cursus? Ik ben in januari begonnen als digital curator bij het Stadsarchief Amsterdam. Hoewel ik wel een bibliotheekachtergrond heb waarbij ik veel ervaring heb opgedaan met onder andere databestanden, metadatastandaarden en het beschikbaar stellen van digitaal materiaal, is het onderwerp van digitale duurzaamheid relatief nieuw voor me. Bovendien werkte ik de afgelopen 9 jaar buiten de bibliotheek- en archiefwereld, en loop ik achter wat betreft de technische ontwikkelingen.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? @ Wat hoop je hier met name te leren? Inzicht verkrijgen in de uitdagingen (en oplossingen) die het opslaan en behouden van digitaal materiaal met zich meebrengt.

 61. Tamara van Zwol

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Ik vol g de cursus omdat ik als digitaal erfgoed coach ook vragen krijg over duurzaamheid, bv over een e-depot voor museale collecties en het al heel lang geleden is dat ik me met dit onderwerp bezig hield. Na meer dan 15 jaar zal er veel zijn veranderd, alleen al als het gaat om technologische vernieuwingen. Daarnaast gaan we een studiedag organiseren over digitale duurzaamheid. Ik wil mijn kennis graag up to date brengen.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?@ Wat hoop je hier met name te leren?
  Het belangrijkste is om actuele handvatten te krijgen die ik weer door kan geven aan mijn achterban. Dus dat hoop ik te leren.

 62. Marianne de Rijke

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Ik heb een enorm brede baan en daar is nu het digitaal-erfgoed-coaching bijgekomen. Lang geleden dat ik me hiermee heb bezig gehouden en dan nog vooral vanuit de proceskant. Ik wil meer vakinhoudelijke kennis opdoen zodat ik de erfgoedorganisaties beter verder kan helpen.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Opgedane kennis op een toegankelijke manier over kunnen brengen bij anderen.
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Handvatten krijgen om m.n. kleine organisaties te kunnen helpen in het stellen van de juiste vragen, het maken van keuzes en het formuleren van een visie op digitaliseren.

 63. Toos Wilms

  @ Waarom volg jij deze cursus? Recentelijk ging onze organisatie over naar een nieuw zaaksysteem. De keuzes en handelingen bij de overgang naar dit systeem maakten mij duidelijk dat onze organisatie nog veel te leren heeft op het gebied van preserveren van digitale informatie.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Dat onze eerste conversie naar een archiefbeheersysteem goed zal gaan.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Dat onze organisatie in staat is om preserveringsbeleid voor digitale informatie (-objecten) te maken en dat ook goed uitvoert zodat in de toekomst onze informatie bruikbaar beschikbaar blijft voor de gebruikers.

 64. Nicole Fielmieg

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Ik wil zoveel mogelijk en zo breed mogelijk kennis te vergaren over mijn vak. In iedere vakcursus is wel iets nieuws te leren. Daarnaast adviseer ik mijn collega’s mbt het vakgebied. Ik wil gedegen en vakbekwaam zijn wanneer ik in gesprek ga met collega’s. Daarnaast wil ik ook gewoon dat het informatiebeheer goed uitgevoerd kan worden en dat lukt alleen wanneer alle betrokkenen betrokken zijn.

  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Aanvulling krijgen op de vragen:
  Hoe kan ik collega’s in de hele organisatie inzicht geven in het belang van duurzame toegankelijkheid?
  Hoe kan ik zorgen dat preserveren een algemeen belang wordt in de gemeentelijke organisatie?

  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Ik hoop handvatten te krijgen om al mijn collega’s in mijn organisatie bewust te maken van het belang van goed informatiebeheer in de basis (startfase document-/dossier-/zaakcreatie).
  Ik wil hen bewustmaken dat informatie niet stopt met van belang zijn omdat hun/het proces klaar is bij de gemeente, En dat zij als processpecialist verantwoordelijk zijn voor het goed aanleveren van de informatie aan de informatie afdeling. Zij hebben de inhoudelijk kennis van het proces (informatiewaarde), informatiebeheer houdt zich bezig met het goed beheren van deze informatie (informatie toegankelijkheid, geen inhoudelijke informatiewaarde creatie)

 65. Martien Peters

  In de praktijk van de gemeente Horst aan de Maas vervul ik de rol van informatiebeheerder. Omdat er geen aparte archiefdienst is kunnen we “smullen” van 2 zijden van informatiebeheer, Niet aleen de jonge archieven, maar dus ook die van langer geleden. Ook Archieven ontkomen niet aan de digitalisering en ik wil daar graag op bij blijven

 66. Roel Verhezen

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Om mijn kennis te vergroten en deze kennis eventueel in de praktijk te kunnen toepassen

  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Kennisuitwisseling met andere gemeenten

  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Vertaling van de theorie naar de praktijk

 67. Pieter Maan

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Om mijn kennis op dit gebied te verbreden omdat behoud van digitaal erfgoed een zeer belangrijk item voor toekomstige archivering wordt.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Hoe met name overheidsarchieven hiermee omgaan.
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Ik hoop te leren van praktische voorbeelden.

 68. Ed Vullings

  1. Waarom volg jij deze cursus?
  Als recordbeheerder ben ik verantwoordelijk voor de digitale informatie in onze organisatie. Aangezien we digitaal werken hebben we al veel geregeld maar ik hoop nieuwe werkwijzen, tips en inzichten te verkrijgen.
  2. Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Kennisuitwisseling.
  3. Wat hoop je hier met name te leren?
  Ik ben benieuwd of we met onze manier van werken op de juiste weg zijn.

 69. Jan Huiskes

  Waarom volg jij deze cursus?
  Ik werk niet bij een erfgoedinstelling maar bij organisaties die werken met dynamische archieven. Omdat we steeds meer digitaal gaan werken en digitale duurzaamheid een steeds belangrijker thema wordt wil ik heel graag inzicht krijgen in de ‘wondere wereld’ van de digitale bewaring van informatie. Inmiddels hebben we ervaring opgedaan met het uitplaatsen van dossiers naar een e-depot.

  Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Digitale duurzaamheid.

  Wat hoop je hier met name te leren?
  Om processen zo in te richten dat vanuit het digitaal geboren document – dus vanaf de allereerste stap in een werkproces – informatie uiteindelijk kan worden opgenomen in een digitale voorziening voor beheer en beschikbaarstelling van de digitale informatie.

 70. Cynthia Hamberg

  Een aantal van mijn van mijn collega’s hebben deze cursus eerder gedaan; na hun positieve ervaringen heb ik besloten om deze cursus ook te gaan doen.
  We staan bij het Haags Gemeentearchief eigenlijk nog aan het begin van het preserveren van gedigitaliseerd/digitaal erfgoed. We hebben één digital born (particulier) archief in de collectie, maar hier kunnen we nog niet veel mee aangezien we nog geen e-depot hebben.
  Ik hoop in deze cursus mijn kennis over preservering en digitaal archiveren te vergroten, en bekender te worden met de mogelijkheden die de techniek hier nu voor biedt.

 71. Arjanti Sosrohadikoesoemo

  Als van oorsprong museale collectiemedewerker werkend in een organisatie als Het Nieuwe Instituut, waar de collectie ondermeer uit architectenarchieven bestaat, vind ik deze cursus een goede manier om mijn kennis te vergroten.
  Ben op het moment niet direct betrokken bij het digitale erfgoed. In het project waarin ik werkzaam ben Architectuur Dichterbij doe ik het voorbereidend werk (: registratie en verpakken) op de digitalisering van de fotocollectie. Meer begrip en kennis op het gebied van digitaal erfgoed maakt mijn werk inzichtelijker.

 72. Rolf Hage

  @1 Als gemeentearchivaris van ‘s-Hertogenbosch zit ik midden in de omslag van analoog naar digitaal. Nu krijgen we steeds vaker digitaal materiaal aangeboden ter opneming in de archiefbewaarplaats. Vanuit de gemeente kunnen we nog geen digital born materiaal opnemen, want er is nog geen e-depot. Daaraan wordt nu hard gewerkt. Alle ervaringen die deze ontwikkelingen opleveren maken duidelijk dat kennis hiervan nodig is. Ik herken in module A al heel veel, nu worden de ervaringen in een ‘taal’ gegoten waarmee ik straks verder kan.
  @2 kennis opdoen en gesprekspartner zijn
  @3 algemene achtergrondkennis en toepassingen

 73. Mirjan Bultman

  Ik volg deze cursus op aanraden van een collega. Als archiefinstelling krijgen wij in toenemende mate te maken met ‘digital born’ informatie. Middels het e-Depot willen we dit duurzaam en toegankelijk houden. Ik ben benieuwd naar toekomstige ontwikkelingen en kansen die het preserveren van dergelijke informatie ons kan bieden. Ik zou het fijn vinden als ik hier in het kader van de archiefinspectie mijn gemeenten ook het een en ander over kan vertellen.

 74. Ronald Goossens

  Al enige tijd worden wij binnen het RHC-Eindhoven geconfronteerd met het aanbod van archieven en collecties die geheel of gedeeltelijk digitaal zijn. Er is een heel groot verschil in de behandeling tussen analoge en digitale bestanden. Natuurlijk is er controle op vervuiling (schimmels/analoog en virussen/digitaal), moet er opslag plaats vinden (archiefdepot of digitale kluis), maar hoe een en ander feitelijk uit te voeren, waarmee rekening te houden: daar zitten vele verschillen in. Juist hier hoop ik in deze cursus de nodige handreikingen te krijgen, maar ook inzicht te krijgen in problemen en oplossingen, want opgevoed in een analoge wereld kent de digitale wereld vele geheimen voor mij.

 75. Markwin Pieters

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Centre Céramique in Maastricht beheerd diverse gemeentelijke collecties zoals bijvoorbeeld de aardewerkcollecties van de Sphinx, de Socíeté Ceramique en de Mosa, de Limburgse en Maastrichtse archeologiecollecties en de glascollectie. Slechts een fractie van deze collecties is te zien in tijdelijke tentoonstellingen. De organisatie wil middels digitalisatie de collecties preserveren en beter toegankelijk maken. Tijdens deze cursus wil ik mijn kennis over dit onderwerp op peil brengen en uitwisselen met geïnteresseerden uit het vakgebied om mijn organisatie vervolgens van een bruikbaar en haalbaar advies te voorzien.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Inzicht in best practices, toegankelijke technieken, processen en (inter)nationale standaarden.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Een antwoord op de vraag: ‘Op welke wijze maak je als erfgoed organisatie een duurzame start met het digitaliseren van je collecties?’

 76. Tim Stapel

  Als medewerker informatiebeheer wil ik erfgoedinstellingen in de provincie Gelderland goed kunnen adviseren op het gebied van digitale duurzaamheid. Deze cursus zie ik als mooie gelegenheid mijn kennis te verbreden. Ik hoop me het vakjargon verder eigen te maken, bekend te worden met actuele mogelijkheden en de huidige visies op het bewaren van digitaal erfgoed te leren kennen. Daarbij hoop ik ervaringen met mijn medecursisten te kunnen uitwisselen en bovenal praktische projecten/applicaties/ideeën te krijgen waar ook kleinere partijen bij aan kunnen sluiten/profijt van kunnen hebben.

 77. Jeroen van Beijnen

  @ Waarom volg jij deze cursus? Interesse in het onderwerp en om mijn kennis over digitaal conserveren actueel te houden.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Het ophalen van inspirerende voorbeelden waarmee het belang van digitaal conserveren van data toegelicht kan worden.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Voornamelijk best practices en een overzicht van de stand van zaken op dit moment.

 78. Alex van Dierendonck

  Ik volg deze cursus om wat meer te weten te komen over digitale preserveren. Ik ben werkzaam bij het semi-statisch archief en wij zijn nog alleen maar bezig met papieren archief, digitaal is de uitdaging voor de komende jaren. Het belangrijkste is om te weten te komen wat Defensie en met name mijn afdeling nog moet doen om dit te kunnen realiseren. Ik laat me verrassen over wat we gaan leren.

 79. Lizzy van der Hoorn

  @ Waarom volg jij deze cursus? Om een beter inzicht te krijgen in de implementatie van een e-depot.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Hoe anderen beterde nut en noodzaak van een e-depot te kunnen uitleggen.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? de “lessons learned” van andere organisaties m.b.t. preserveren van digital born data.

 80. Geert Teunisse

  Ik neem deel aan de cursus omdat ik sinds enkele jaren werkzaam ben binnen dit vakgebied en meer kennis wil opdoen. Het belangrijkste de opgedane kennis te kunnen vertalen naar mijn huidige werkzame leven. Concreet betekent dit dat ik kennis wil op doen over hoe een e-depot het best in een organisatie kan worden geïmplementeerd, niet alleen vanuit technische perspectief, maar ook vanuit het perspectief van urgentie kweken.

 81. Anita Homan

  @ Waarom volg jij deze cursus? Ik ben bekend met een aantal termen op het gebied van duurzaamheid, maar mis daarin het overzicht en de praktische handvatten om informatie duurzaam toegankelijk te maken/houden.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Wij hebben bij het Van Gogh Museum onze documentatie gedigitaliseerd. Hoe kun je deze informatie toegankelijk houden en duurzaam bewaren voor de toekomst.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Een overzicht krijgen en praktische handvatten om de documentatie duurzaam toegankelijk te houden, leren van anderen en inspiratie op te doen voor mijn eigen werkzaamheden en praktijk.

 82. Samantha van As

  @Waarom volg jij deze cursus? De cursus leek mij leerzaam en interessant. Het is een onderwerp waar ik meer over wil leren en meer wil weten.
  @Wat is hierin voor jou het alle belangrijkste? Kijken wat ervaringen van andere deelnemers zijn en wat ik van hun ervaringen kan leren.
  @Wat hoop je hier met name te leren? Ik wil mij verder verdiepen in digitale archieven, met name digital born archieven. Ik merk dat ik pas het topje van de ijsberg leer kennen en natuurlijk wil ik er meer over weten.

 83. Frank Uiterwaal

  @ Waarom volg jij deze cursus? Binnen het NIOD denken we na over hoe we de opslag van onze masterbestanden kunnen verduurzamen. Ik vind het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van welke overwegingen daarbij een rol kunnen spelen. Centrale thema’s zijn bij ons de inrichting van een e-depot en werken met persistent identifiers.

  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Op hoofdlijnen snappen waaraan te denken om volwaardig sparringpartner te kunnen zijn van technisch specialisten. Vanuit een positie van overzicht de juiste beslissingen leren maken.

  @ Wat hoop je hier met name te leren? Een globaal overzicht krijgen over de belangrijkste thema’s en de manier waarop ze elkaar in kunnen werken. Bijvoorbeeld: hoe ga je als collectiebeherende instelling om met de opslag van je metadata op zó’n manier dat digital humanties onderzoekers zoveel mogelijk hebben aan de data?

 84. Myrthe Korf

  @ Waarom volg jij deze cursus? Om mezelf verder te ontwikkelen en ik meer wil leren over digitaal preserveren. Binnen mijn organisatie ben ik betrokken ben bij een webarchiveringsproject.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Overzicht krijgen van de basistheorie, best practices, ontwikkelingen.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Kennis die ik binnen mijn organisatie in de praktijk kan toepassen.

 85. Sophie Ham

  @ Waarom volg jij deze cursus? Omdat ik een project ga uitvoeren over de archivering van sociale media en ik de duurzaamheidscomponent goed in kaart wil hebben en mijn eigen kennis op dit terrein up-to-date wil brengen
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? De aansluiting vinden tussen best practices mbt tot digitale duurzaamheid in het algemeen en sociale media in het bijzonder
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Inzichten hoe we de digitale duurzaamheid rond sociale media zouden kunnen organiseren binnen en buiten de eigen organisatie. Begrip van de voornaamst problemen en uitdagingen, misschien zelfs oplossingsrichtingen.

 86. Merel Geerlings

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Om meer te weten te komen over digitale preservering, om het vervolgens in mijn werk te kunnen toepassen.

  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Een helder overzicht van de basistheorie

  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Een theoretisch kader en de doorvertaling daarvan naar de praktijk

 87. J.P.M. de Vaan

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Kennis vergaren over het preserveren van informatie.

  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Welke mogelijkheden er zijn omtrent het preserveren van informatie.

  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Vakjargon en toepassingen voor mijn organisatie.

 88. Edgar Heineman

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Ik wil mij verder ontwikkelen.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Dat ik meer inzicht krijg in de laatste ontwikkelingen binnen het gebied van de digitale preservatie.
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Dat wat ik hier leer in de praktijk kan brengen wanneer het e-depot wordt uitgerold bij ons.

 89. Miel Jacobs

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Preservering van digitale bestanden is bij uitstek een onderwerp waarover eigenlijk bij creatie van bestanden/data al nagedacht moet worden. Bij advisering aan zorgdragers is dit dus een belangrijk onderwerp.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Duidelijk, flexibel en uitvoerbaar beleid maken ten aanzien van preserveren van digitaal materiaal.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Een basis voor heuristiek; wat voor bestanden zijn het? En een basis voor de vervolgstap’hoe houden we de bestanden duurzaam toegankelijk?

 90. Claire Hart de Ruyter

  @ Waarom volg jij deze cursus? @ Wat hoop je hier met name te leren? Precies dat wat het doel van de cursus is namelijk basiskennis te verwerven over duurzaam opslaan en beheren van en toegang tot digitale collecties.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Dat de basiskennis mij handvatten geeft hoe te werk te gaan bij het opslaan en beheren van verschillende typen digitale objecten (digitaal geboren bestanden en gedigitaliseerde bestanden) en een goed beeld geeft van de mogelijkheden (formaten, standaarden).

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.