hoofdstuk

Hoofdstuk 1: Introductie

The purpose of digital preservation is long-term access. Journalists, historians, scholars and other users need to be able to search and find the content they need and access it with current software and hardware | Jody Deridder

Media bijlage van het NRC van 12 december 2016

Je hebt besloten deze cursus te volgen. Dat betekent waarschijnlijk dat je bij een instelling werkt die digitaal erfgoed beheert en ter beschikking stelt. En dat je bij een instelling werkt die de toekomst van dat erfgoed een blijvend verleden wil geven. Dat is nou precies waar duurzame toegang over gaat.

Een vak apart

Digitaal erfgoed vertegenwoordigt economische, sociale en cultuurhistorische waarden. Om ons digitale erfgoed ook voor de lange termijn waardevol te houden, is het zaak een proces in te richten waarmee we duurzame toegang steeds in het vizier houden. En dat is een vak apart. Een vak vol vakjargon waar we je in deze ‘taalcursus’ kennis mee leren maken. Een vak ook met toekomst. Volgens onderstaand filmpje van het Nationaal Archief (2016) zijn je medecursisten en jij zelfs de ‘trendsetters van deze tijd’.

Op weg naar duurzame toegang

Voordat je verder op weg gaat en je gaat verdiepen in de eigenschappen en wandelgangen van onze hoofdrolspeler willen we je graag nog iets vragen:

@ Waarom volg jij deze cursus?
@ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
@ Wat hoop je hier met name te leren?

Dat kun je laten weten in de comments.

Het jargon

Digital preservation


Digital preservation is de Engelse term die verwijst naar de reeks activiteiten die nodig is om duurzame toegang tot digitale materialen te waarborgen.

Digitaal erfgoed


Volgens het ABC van DEN is digitaal erfgoed de digitale verschijningsvorm van cultureel erfgoed en worden er in de regel drie vormen onderscheiden:

1. Gedigitaliseerd erfgoed: erfgoed dat van origine niet digitaal is, maar waarvan met digitalisering een reproductie is gemaakt;
2. Digitale informatie over erfgoed, bijvoorbeeld beschrijvingen, detailfoto’s of digitale reconstructies van het erfgoedobject;
3. Born digital erfgoed: erfgoedmateriaal dat van origine digitaal is.

Duurzame toegang


Duurzame toegang is het op een zodanige wijze vastleggen, bewaren, beheren en beschikbaar stellen van digitale objecten dat deze ook na verloop van tijd raadpleegbaar, toegankelijk en authentiek zijn | Preservation Policy Nationaal Archief (pdf).

Meer weten?

In de Kijk van mei 2014 staat een mooie introductie (pdf) op het onderwerp ‘duurzame toegang’.

Comments

 1. Trienka Rohrbach

  @ Waarom volg jij deze cursus? Ik volg deze cursus omdat ik vanaf 1 juli onderdeel ben van de afdeling Digitale Duurzame Toegang van de KB, ik wil graag leren preserveren.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Het belangrijkste voor mij is dat ik meer bagage krijg om aan anderen duidelijk te maken waarom dit zo belangrijk is
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Ik hoop te leren om het preserveren van digitale content op een zo goed mogelijke manier uit te voeren.

 2. Marieke de Haan

  @ Waarom volg ik deze cursus? Als coördinator HvA Archiefschool ben ik benieuwd naar de opzet van een online cursus voor een breed archiefpubliek. Daarnaast ge
  bruiken we deze cursus Leren Preserveren als kennismaking met alle aspecten van preserveren voor hbo-studenten die meedoen aan de minor Archieven. En ik wil zelf ook meer weten van Preserveren 🙂
  @Wat is hierin voor jou het belangrijkst. Inhoud van de cursus. Hoe begin je aan preserveren van digitaal erfgoed.
  @Wat hoop ik hier te leren? theorie en praktijk

 3. Ania Molenda

  @ Waarom volg jij deze cursus? Om meer te kunnen leren over digitale duurzaamheid en beter begrip krijgen van wat het betekent voor architectuur en de toekomstige toegang tot culturele waarde die alleen door het gebruik van het computer goed begrepen kan worden
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Dat steeds meer mensen bewust zijn van de problematiek en samen kennis kunnen opbouwen om diditale duurzaamheid in praktijk in kunnen passen
  @ Wat hoop je hier met name te leren? een systematisch begrip krijgen van het problematiek, met de theorie die daar aansluit en een ideen over hoe het eigenlijk in het praktijk kan werken.

 4. Fabiola Saba

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Uit nieuwsgierigheid, benieuwd naar visie en concretisering: kennis van standaarden en basiskennis opdoen.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Gedeelde visie en concretisering, bijvoorbeeld om advies kunnen geven overpreservering.
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Basis: standaarden en denkrichtingen.

 5. Dea Rijper

  @ Waarom volg jij deze cursus? Vrijwel dagelijks groeit ons beeldarchief met nieuw (ook bewegend-) beeldmateriaal. Ook zijn we nog steeds bezig om het reeds aanwezige analoge materiaal te digitaliseren of inmiddels zelfs opnieuw en beter te digitaliseren. Aangezien alle ontwikkelingen op dit gebied snel gaan wil ik liefst zo goed mogelijk op de hoogte blijven.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Dat er een mooi, logisch, toekomstbestendig beeldarchief ontstaat.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Meer kennis op digitaal gebied en logische stappen zodat ik nog beter weet waar ik op moet letten. En deze kennis soepeler kan gaan toepassen in onze praktijk.

 6. Arno Odijk

  Waarom volg ik deze cursus? In mijn werk als functioneel beheerder kom ik veel vakjargon tegen. Op het gebied digitaal archiveren ‘zwerven’ veel verschillende definities rond. Ik hoop hier bij deze cursus duidelijkheid in te krijgen. Allerbelangrijkst is dat we in onze organisatie allemaal het zelfde bedoelen als we bijvoorbeeld over een e-depot spreken. Ik hoop hier (ook) te leren hoe we digitale archieven kunnen voorbereiden, zodat ze raadpleegbaar blijven in de (verre) toekomst.

 7. Antonio Gomes

  @ Waarom volg jij deze cursus? Het Stadsarchief Rotterdam (en ik) zijn al enige tijd bezig met kennis vergaren en ervaring opdoen met het opnemen, beheren en beschikbaar stellen van digitale informatie in het e-depot. Ik volg deze cursus om aanvullende kennis en ervaring op te doen.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Te weten komen of wij op de goede weg zijn en ervaren hoe anderen het hebben aangepakt.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Hoe ik als relatiebeheerder, rekening houdend met de preserveringseisen, de relaties het beste kan adviseren en ondersteunen bij het overdragen van digitale informatie aan het e-depot

 8. Gerard van der Harst

  @ Waarom volg jij deze cursus? In onze organisatie krijgen we tijdens de bewerking ook steeds meer te maken met hybride- en digital-born archief. Wat doen we met al die digitale gegevensdragers in analoge archieven? Hoe moeten we die digitale informatie selecteren en bewerken als het te bewaren is? Er worden stappen gemaakt om digitale informatie duurzaam te beheren, maar er zijn nog veel uitdagingen. ik ben benieuwd naar de stand van zaken op dit gebied.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Een goed beeld krijgen hoe het best met informatie op digitale gegevensdragers om kan worden gegaan (beheer en toegankelijkheid tot aan de overdracht aan Nationaal Archief)
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Ik wil graag het vakjargon begrijpen om een vertaalslag te kunnen maken en onze wensen over het behoud van erfgoed over te kunnen brengen naar IT-collega’s.

 9. Tine Wouters

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Ik volg deze cursus uit interesse om mijn kennis te verruimen en zie het als een goede ontwikkeling om de werkomgeving mee te sturen.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Vaak blijven cursussen te theoretisch, ik hoop met deze variant toepassingen in de praktijk te leren kennen. Hoe doen collega-instellingen aan digitaal preserveren? Wat moet er zeker en vast aanwezig zijn (minimum) en hoe kunnen bepaalde ingrepen het steeds beter maken?
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Ik hoop hier te leren problemen te herkennen waar ik ze misschien zelf niet direct zie, en hoe dan oplossingen aan te raken en in te zien wie ik er allemaal mee kan/moet betrekken.

 10. Daniel van Bokhoven

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Om mijn kennis te verbreden
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  In contact komen met collega’s en discussiëren over de praktijk van Digital Preservation
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Wat zijn mogelijke groeiroutes voor mijn organisatie vanaf het punt waar we nu staan

 11. Joost Salverda

  @ Waarom volg jij deze cursus? Als adviseur digitale informatie zonder ict-opleiding wil ik meer weten van bestandsformaten, hoe ze tot stand zijn gekomen, hoe je ze behoudt en van de manier waarop preservering al in de praktijk wordt gebracht.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Dat ik inzicht krijg in de randvoorwaarden en methodiek om preserveringsbeleid te implementeren en uit te dragen.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Ik wil graag meer weten van de achtergronden en eisen bij digitale preservering, zodat ik onze partners beter kan adviseren in het gebruik van bestandsformaten, eventuele noodzaak tot conversie of migratie kan uitleggen en kan aangeven waarom bepaalde metadata onmisbaar zijn.

 12. Desiree Vreke

  @ Waarom volg jij deze cursus? Atria heeft al veel gedigitaliseerd materiaal en we zijn bezig met de ontwikkeling van een e-depot( in samenwerking met andere instellingen ), waar ik met veel plezier een bijdrage aan ga leveren. Van deze cursus denk ik veel op te kunnen steken!
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Dat ik een goede inleiding krijg in dit voor mij nieuwe vakgebied en de theorie afgewisseld wordt met veel en duidelijke praktijkvoorbeelden.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Dat ik na voltooiing van deze cursus genoeg kennis heb opgedaan om goed in mijn nieuwe functie te kunnen beginnen.

 13. Camilla Verweel

  Ik volg deze cursus, omdat mails, internet, intranet, correspondentie via sociale media etc. niet of nauwelijks worden gearchiveerd. Dit komt enerzijds door onwetendheid, maar ook door het ontbreken van de juiste tools. Vanaf volgend jaar starten we met een nieuw DMS/RCE. Ik wil dan niet alleen deze bestanden gaan binnenharken, maar deze archiefbescheiden voor ‘altijd’ kunnen bewaren.

 14. Tjarda de Haan

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Ik wil graag mijn kennis verdiepen en verbreden.
  Met het opgraven van De Digitale Stad, de eerste virtuele community in Nederland, heb ik veel geleerd over hoe je een complexe website die niet meer online is kan terugvinden (‘opgraven’), in elkaar kan zetten (reconstrueren) en duurzaam kan bewaren en toegankelijk kan maken. Ik wil graag leren met welk digitaal erfgoed andere organisaties, naast musea, te maken krijgen en welke aanpak zij hanteren, om zo meer inzicht te krijgen in de vele gezichten en verschijningsvormen van digitaal erfgoed.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Inzicht krijgen in de verschillende uitgangspunten, voorwaarden en aanpak van verschillende instituten/organisaties om ons digitaal erfgoed duurzaam toegankelijk te houden. Beter inzicht krijgen in de vele vormen van digitaal erfgoed en het behoud ervan op lange termijn.
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Strategieën om digitaal erfgoed levend te houden. En: wie doet wat en met wie kan je samenwerken, op oa organisatorisch, technologisch, wetenschappelijk en historisch vlak.

 15. Margreet Kok-de Boer

  @ Waarom volg jij deze cursus? In het kader van de verwerving van particuliere archieven wil ik mij verdiepen in de overdracht van digitale archieven van de aanbieder naar het Gemeentearchief enerzijds en het aanbieden van digitale archieven door het Gemeentearchief aan de studiezaal/website bezoeker van anderzijds.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Dat het zowel voor mij als voor burgers die zich hier niet regelmatig mee bezighouden begrijpelijk en toepasbaar is.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Voorop staat het herkennen van problemen en hoe hier mee om te gaan.

 16. Rianne van Diepen-Feld

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Omdat we juist op dit moment in aanraking komen met digitale documenten en nog geen ‘definitieve’ oplossing hebben over hoe we daarmee omgaan voor nu en in de toekomst.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Hoe ik in de praktijk de digitale documenten digitaal kan opslaan, maar ook voor het publiek toegankelijk kan maken.
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Kennis over wat er allemaal al wordt gedaan / is ontwikkelend, handvatten om zelf aan de slag te gaan en mijn collega’s te informeren om zo gemeentebreed input te kunnen leveren in de stappen die nog ondernomen moeten worden.

 17. Martin de Bruijn

  Waarom volg jij deze cursus? Interesse vanuit mijn vakgebied en werkgever.

  Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Het kunnen duiden binnen de organisatie dat preservering van digitale content een must have is.

  Wat hoop je hier met name te leren? Kennis en ervaring van andere organisaties samen met hetgeen van deze cursus meenemen en toepassen.

 18. Danuta Zoledziewska

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Ik ben een archivaris en ik werk vooral met analoge film. Ik weet genoeg over behoud, preservering en toegang tot de analoge dragers. Mijn kennis van de digitale dragers en omgang ermee is beperkt. Het is tijd voor mij om de digitale kant van het verhaal te verkennen.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  De beginners niveau van de cursus spreekt me zeer aan. Na deze cursus hoop mijn kennis verder te ontwikkelen in praktijk. Ik wil actief mee kunnen praten en beslissen als het over files, opslag, back-ups etc. gaat.
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Het jargon en stappen van duurzame preservering; wat zijn de oplossingen en key players binnen je bedrijf; met behulp van deze cursus hoop ik het beleid voor digitale preservering van Beeld en Geluid beter te begrijpen

 19. Ronald Rommelse

  @ Waarom volg jij deze cursus?

  Ik heb al enige kennis over het onderwerp. Dit wil ik graag toetsen aan de hand van deze cursus. Waar weet ik al genoeg van en welke aspecten wil ik me verder in verdiepen

  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?

  De interactie tussen de cursisten. Iedereen is er denk ik al mee bezig. interessant om ervaringen van andere te horen,

  @ Wat hoop je hier met name te leren?

  In wil met name ook een relatie leggen tussen het hier geleerde en de organisatie waar ik werk. Welke ontwikkeling moeten we als organisatie nog verder ontwikkelen.

 20. Niek Verhoeff

  @ Waarom volg jij deze cursus? Uit interesse.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Welke oplossingen/mogelijkheden er zijn voor het duurzaam beheren van digitaal erfgoed.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Hoe deze oplossingen/mogelijkheden zich vertalen naar te voeren beleid.

 21. Suze van Dijk

  @ Waarom volg jij deze cursus? Hetzelfde als Ad van Heijst, om te bekijken hoe jullie het onderwerp aanvliegen. Het is één van de onderwerpen die ook aan bod komt in de leergangen van VHIC Faculty. Ik bekijk hoe we dit belangrijke onderwerp een betere plek kunnen geven in de leergangen.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Digitale duurzaamheid tastbaar te maken. Hoe maken we mensen bewust van hun rol in de digitale duurzaamheid van informatieobjecten.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? De kaders van digitale duurzaamheid en hoe het onderwerp dichter bij de mensen/medewerkers brengen.

 22. Ad van Heijst

  Ik volg deze cursus om te kijken hoe jullie de informatie over preserveren overbrengen aan de cursisten. De vormgeving is mooi, fris, duidelijk. Dit lijkt me een aanrader voor cursisten van onze VHIC faculty, die de leergangen recordmanagement en adviseur recordmanagement volgen, maar sowieso voor iedereen die kennis hoort te hebben over dit vakgebied. Daar ga ik dus stevig reclame voor maken, en de hele cursus volgen!

 23. Frans Neggers

  Hi Reem, we proberen met Leren Preserveren vooral cursisten vaardig te maken in het leren herkennen en aanpakken van problemen. Er is al best veel kennis beschikbaar over duurzame toegang, digital preservation en e-depot. Maar hoe pas je die in de praktijk nou toe? Binnen Leren Preserveren proberen we de kennis te koppelen aan de praktijk: waaruit bestaat het probleem, welke mensen heb je nodig bij de aanpak, met welke zaken moet je rekening houden? En wat zijn de eerste stappen die je kan zetten? In de pilot is gebleken dat de training zowel voor ‘beginners’ als voor ‘gevorderden’ resultaat heeft opgeleverd. Hoe ver ben je al gekomen met het bestuderen van de online leeromgeving? Zijn er daarbij vragen naar boven gekomen waarvan je verwacht dat de groepscursus met aan beantwoording komt?

 24. Reem Weda

  Waarom volg jij deze cursus? als uitbreiding van mijn kennis over de moderne informatiehuishouding die o.a. de overheid nastreeft.
  Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Wat is er nodig voor de ideale informatiehuishouding, maar ook wat is er minimaal nodig.
  Wat hoop je hier met name te leren? Problemen leren herkennen en handvatten voor oplossingen aangereikt krijgen.

 25. Frans Neggers

  Beste Arjan,
  Bij het testen van Leren Preserveren met een groep pilotcursisten kwam naar voren dat instellingen de behoefte hebben om intern kennis en vaardigheden op een hoger plan te brengen. Hopelijk kunnen jullie deelnemers aan de werkgroep Duurzaamheid het nodige opsteken van Leren Preserveren. Hoe ver ben je inmiddels met het bestuderen van Leren Preserveren? Wij zijn benieuwd naar je bevindingen. Sluit Leren Preserveren bij je eigen leerbehoeften aan en denk je dat Leren Preserveren de functie van ‘in company trainingstool’ kan hebben, en welke suggesties heb je daarbij?

 26. Arjan Blom

  @ Waarom volg jij deze cursus? Als deelnemer aan de werkgroep Duurzaamheid voor ons proef e-Depot wil ik me hier verder in verdiepen en kijken of dit interessant is voor de andere deelnemers,
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Dat het zowel voor mij als voor mensen die zich hier minder bezig mee houden handig en begrijpelijk is.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Ik hoop dat ‘theoretische’ concepten en uitgangspunten in de praktijk worden gebracht.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.