hoofdstuk

Hoofdstuk 1: Introductie

The purpose of digital preservation is long-term access. Journalists, historians, scholars and other users need to be able to search and find the content they need and access it with current software and hardware | Jody Deridder

Media bijlage van het NRC van 12 december 2016

Je hebt besloten deze cursus te volgen. Dat betekent waarschijnlijk dat je bij een instelling werkt die digitaal erfgoed beheert en ter beschikking stelt. En dat je bij een instelling werkt die de toekomst van dat erfgoed een blijvend verleden wil geven. Dat is nou precies waar duurzame toegang over gaat.

Een vak apart

Digitaal erfgoed vertegenwoordigt economische, sociale en cultuurhistorische waarden. Om ons digitale erfgoed ook voor de lange termijn waardevol te houden, is het zaak een proces in te richten waarmee we duurzame toegang steeds in het vizier houden. En dat is een vak apart. Een vak vol vakjargon waar we je in deze ‘taalcursus’ kennis mee leren maken. Een vak ook met toekomst. Volgens onderstaand filmpje van het Nationaal Archief (2016) zijn je medecursisten en jij zelfs de ‘trendsetters van deze tijd’.

Op weg naar duurzame toegang

Voordat je verder op weg gaat en je gaat verdiepen in de eigenschappen en wandelgangen van onze hoofdrolspeler willen we je graag nog iets vragen:

@ Waarom volg jij deze cursus?
@ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
@ Wat hoop je hier met name te leren?

Dat kun je laten weten in de comments.

Het jargon

Digital preservation


Digital preservation is de Engelse term die verwijst naar de reeks activiteiten die nodig is om duurzame toegang tot digitale materialen te waarborgen.

Digitaal erfgoed


Volgens het ABC van DEN was digitaal erfgoed de digitale verschijningsvorm van cultureel erfgoed en worden er in de regel drie vormen onderscheiden:

1. Gedigitaliseerd erfgoed: erfgoed dat van origine niet digitaal is, maar waarvan met digitalisering een reproductie is gemaakt;
2. Digitale informatie over erfgoed, bijvoorbeeld beschrijvingen, detailfoto’s of digitale reconstructies van het erfgoedobject;
3. Born digital erfgoed: erfgoedmateriaal dat van origine digitaal is.

(Deze ABC-pagina’s bestaan sinds 2019 niet meer. Delen van de oude DEN-website zijn nog te vinden in de DEN-pagina’s van het Internet Archive van vóór 2019.)

Duurzame toegang


Duurzame toegang is het op een zodanige wijze vastleggen, bewaren, beheren en beschikbaar stellen van digitale objecten dat deze ook na verloop van tijd raadpleegbaar, toegankelijk en authentiek zijn | Preservation Policy Nationaal Archief (pdf).

Meer weten?

In de Kijk van mei 2014 staat een mooie introductie (pdf) op het onderwerp ‘duurzame toegang’.

Comments

 1. Ed Vullings

  1. Waarom volg jij deze cursus?
  Als recordbeheerder ben ik verantwoordelijk voor de digitale informatie in onze organisatie. Aangezien we digitaal werken hebben we al veel geregeld maar ik hoop nieuwe werkwijzen, tips en inzichten te verkrijgen.
  2. Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Kennisuitwisseling.
  3. Wat hoop je hier met name te leren?
  Ik ben benieuwd of we met onze manier van werken op de juiste weg zijn.

 2. Jan Huiskes

  Waarom volg jij deze cursus?
  Ik werk niet bij een erfgoedinstelling maar bij organisaties die werken met dynamische archieven. Omdat we steeds meer digitaal gaan werken en digitale duurzaamheid een steeds belangrijker thema wordt wil ik heel graag inzicht krijgen in de ‘wondere wereld’ van de digitale bewaring van informatie. Inmiddels hebben we ervaring opgedaan met het uitplaatsen van dossiers naar een e-depot.

  Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Digitale duurzaamheid.

  Wat hoop je hier met name te leren?
  Om processen zo in te richten dat vanuit het digitaal geboren document – dus vanaf de allereerste stap in een werkproces – informatie uiteindelijk kan worden opgenomen in een digitale voorziening voor beheer en beschikbaarstelling van de digitale informatie.

 3. Cynthia Hamberg

  Een aantal van mijn van mijn collega’s hebben deze cursus eerder gedaan; na hun positieve ervaringen heb ik besloten om deze cursus ook te gaan doen.
  We staan bij het Haags Gemeentearchief eigenlijk nog aan het begin van het preserveren van gedigitaliseerd/digitaal erfgoed. We hebben één digital born (particulier) archief in de collectie, maar hier kunnen we nog niet veel mee aangezien we nog geen e-depot hebben.
  Ik hoop in deze cursus mijn kennis over preservering en digitaal archiveren te vergroten, en bekender te worden met de mogelijkheden die de techniek hier nu voor biedt.

 4. Arjanti Sosrohadikoesoemo

  Als van oorsprong museale collectiemedewerker werkend in een organisatie als Het Nieuwe Instituut, waar de collectie ondermeer uit architectenarchieven bestaat, vind ik deze cursus een goede manier om mijn kennis te vergroten.
  Ben op het moment niet direct betrokken bij het digitale erfgoed. In het project waarin ik werkzaam ben Architectuur Dichterbij doe ik het voorbereidend werk (: registratie en verpakken) op de digitalisering van de fotocollectie. Meer begrip en kennis op het gebied van digitaal erfgoed maakt mijn werk inzichtelijker.

 5. Rolf Hage

  @1 Als gemeentearchivaris van ‘s-Hertogenbosch zit ik midden in de omslag van analoog naar digitaal. Nu krijgen we steeds vaker digitaal materiaal aangeboden ter opneming in de archiefbewaarplaats. Vanuit de gemeente kunnen we nog geen digital born materiaal opnemen, want er is nog geen e-depot. Daaraan wordt nu hard gewerkt. Alle ervaringen die deze ontwikkelingen opleveren maken duidelijk dat kennis hiervan nodig is. Ik herken in module A al heel veel, nu worden de ervaringen in een ‘taal’ gegoten waarmee ik straks verder kan.
  @2 kennis opdoen en gesprekspartner zijn
  @3 algemene achtergrondkennis en toepassingen

 6. Mirjan Bultman

  Ik volg deze cursus op aanraden van een collega. Als archiefinstelling krijgen wij in toenemende mate te maken met ‘digital born’ informatie. Middels het e-Depot willen we dit duurzaam en toegankelijk houden. Ik ben benieuwd naar toekomstige ontwikkelingen en kansen die het preserveren van dergelijke informatie ons kan bieden. Ik zou het fijn vinden als ik hier in het kader van de archiefinspectie mijn gemeenten ook het een en ander over kan vertellen.

 7. Ronald Goossens

  Al enige tijd worden wij binnen het RHC-Eindhoven geconfronteerd met het aanbod van archieven en collecties die geheel of gedeeltelijk digitaal zijn. Er is een heel groot verschil in de behandeling tussen analoge en digitale bestanden. Natuurlijk is er controle op vervuiling (schimmels/analoog en virussen/digitaal), moet er opslag plaats vinden (archiefdepot of digitale kluis), maar hoe een en ander feitelijk uit te voeren, waarmee rekening te houden: daar zitten vele verschillen in. Juist hier hoop ik in deze cursus de nodige handreikingen te krijgen, maar ook inzicht te krijgen in problemen en oplossingen, want opgevoed in een analoge wereld kent de digitale wereld vele geheimen voor mij.

 8. Markwin Pieters

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Centre Céramique in Maastricht beheerd diverse gemeentelijke collecties zoals bijvoorbeeld de aardewerkcollecties van de Sphinx, de Socíeté Ceramique en de Mosa, de Limburgse en Maastrichtse archeologiecollecties en de glascollectie. Slechts een fractie van deze collecties is te zien in tijdelijke tentoonstellingen. De organisatie wil middels digitalisatie de collecties preserveren en beter toegankelijk maken. Tijdens deze cursus wil ik mijn kennis over dit onderwerp op peil brengen en uitwisselen met geïnteresseerden uit het vakgebied om mijn organisatie vervolgens van een bruikbaar en haalbaar advies te voorzien.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Inzicht in best practices, toegankelijke technieken, processen en (inter)nationale standaarden.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Een antwoord op de vraag: ‘Op welke wijze maak je als erfgoed organisatie een duurzame start met het digitaliseren van je collecties?’

 9. Tim Stapel

  Als medewerker informatiebeheer wil ik erfgoedinstellingen in de provincie Gelderland goed kunnen adviseren op het gebied van digitale duurzaamheid. Deze cursus zie ik als mooie gelegenheid mijn kennis te verbreden. Ik hoop me het vakjargon verder eigen te maken, bekend te worden met actuele mogelijkheden en de huidige visies op het bewaren van digitaal erfgoed te leren kennen. Daarbij hoop ik ervaringen met mijn medecursisten te kunnen uitwisselen en bovenal praktische projecten/applicaties/ideeën te krijgen waar ook kleinere partijen bij aan kunnen sluiten/profijt van kunnen hebben.

 10. Jeroen van Beijnen

  @ Waarom volg jij deze cursus? Interesse in het onderwerp en om mijn kennis over digitaal conserveren actueel te houden.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Het ophalen van inspirerende voorbeelden waarmee het belang van digitaal conserveren van data toegelicht kan worden.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Voornamelijk best practices en een overzicht van de stand van zaken op dit moment.

 11. Alex van Dierendonck

  Ik volg deze cursus om wat meer te weten te komen over digitale preserveren. Ik ben werkzaam bij het semi-statisch archief en wij zijn nog alleen maar bezig met papieren archief, digitaal is de uitdaging voor de komende jaren. Het belangrijkste is om te weten te komen wat Defensie en met name mijn afdeling nog moet doen om dit te kunnen realiseren. Ik laat me verrassen over wat we gaan leren.

 12. Lizzy van der Hoorn

  @ Waarom volg jij deze cursus? Om een beter inzicht te krijgen in de implementatie van een e-depot.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Hoe anderen beterde nut en noodzaak van een e-depot te kunnen uitleggen.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? de “lessons learned” van andere organisaties m.b.t. preserveren van digital born data.

 13. Geert Teunisse

  Ik neem deel aan de cursus omdat ik sinds enkele jaren werkzaam ben binnen dit vakgebied en meer kennis wil opdoen. Het belangrijkste de opgedane kennis te kunnen vertalen naar mijn huidige werkzame leven. Concreet betekent dit dat ik kennis wil op doen over hoe een e-depot het best in een organisatie kan worden geïmplementeerd, niet alleen vanuit technische perspectief, maar ook vanuit het perspectief van urgentie kweken.

 14. Anita Homan

  @ Waarom volg jij deze cursus? Ik ben bekend met een aantal termen op het gebied van duurzaamheid, maar mis daarin het overzicht en de praktische handvatten om informatie duurzaam toegankelijk te maken/houden.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Wij hebben bij het Van Gogh Museum onze documentatie gedigitaliseerd. Hoe kun je deze informatie toegankelijk houden en duurzaam bewaren voor de toekomst.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Een overzicht krijgen en praktische handvatten om de documentatie duurzaam toegankelijk te houden, leren van anderen en inspiratie op te doen voor mijn eigen werkzaamheden en praktijk.

 15. Samantha van As

  @Waarom volg jij deze cursus? De cursus leek mij leerzaam en interessant. Het is een onderwerp waar ik meer over wil leren en meer wil weten.
  @Wat is hierin voor jou het alle belangrijkste? Kijken wat ervaringen van andere deelnemers zijn en wat ik van hun ervaringen kan leren.
  @Wat hoop je hier met name te leren? Ik wil mij verder verdiepen in digitale archieven, met name digital born archieven. Ik merk dat ik pas het topje van de ijsberg leer kennen en natuurlijk wil ik er meer over weten.

 16. Frank Uiterwaal

  @ Waarom volg jij deze cursus? Binnen het NIOD denken we na over hoe we de opslag van onze masterbestanden kunnen verduurzamen. Ik vind het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van welke overwegingen daarbij een rol kunnen spelen. Centrale thema’s zijn bij ons de inrichting van een e-depot en werken met persistent identifiers.

  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Op hoofdlijnen snappen waaraan te denken om volwaardig sparringpartner te kunnen zijn van technisch specialisten. Vanuit een positie van overzicht de juiste beslissingen leren maken.

  @ Wat hoop je hier met name te leren? Een globaal overzicht krijgen over de belangrijkste thema’s en de manier waarop ze elkaar in kunnen werken. Bijvoorbeeld: hoe ga je als collectiebeherende instelling om met de opslag van je metadata op zó’n manier dat digital humanties onderzoekers zoveel mogelijk hebben aan de data?

 17. Myrthe Korf

  @ Waarom volg jij deze cursus? Om mezelf verder te ontwikkelen en ik meer wil leren over digitaal preserveren. Binnen mijn organisatie ben ik betrokken ben bij een webarchiveringsproject.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Overzicht krijgen van de basistheorie, best practices, ontwikkelingen.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Kennis die ik binnen mijn organisatie in de praktijk kan toepassen.

 18. Sophie Ham

  @ Waarom volg jij deze cursus? Omdat ik een project ga uitvoeren over de archivering van sociale media en ik de duurzaamheidscomponent goed in kaart wil hebben en mijn eigen kennis op dit terrein up-to-date wil brengen
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? De aansluiting vinden tussen best practices mbt tot digitale duurzaamheid in het algemeen en sociale media in het bijzonder
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Inzichten hoe we de digitale duurzaamheid rond sociale media zouden kunnen organiseren binnen en buiten de eigen organisatie. Begrip van de voornaamst problemen en uitdagingen, misschien zelfs oplossingsrichtingen.

 19. Merel Geerlings

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Om meer te weten te komen over digitale preservering, om het vervolgens in mijn werk te kunnen toepassen.

  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Een helder overzicht van de basistheorie

  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Een theoretisch kader en de doorvertaling daarvan naar de praktijk

 20. J.P.M. de Vaan

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Kennis vergaren over het preserveren van informatie.

  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Welke mogelijkheden er zijn omtrent het preserveren van informatie.

  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Vakjargon en toepassingen voor mijn organisatie.

 21. Edgar Heineman

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Ik wil mij verder ontwikkelen.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Dat ik meer inzicht krijg in de laatste ontwikkelingen binnen het gebied van de digitale preservatie.
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Dat wat ik hier leer in de praktijk kan brengen wanneer het e-depot wordt uitgerold bij ons.

 22. Lisette Blokker

  @ Waarom volg jij deze cursus? Om meer inzicht te krijgen in digitaal preserveren en de vaktermen te leren kennen.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Bekend raken met de problematiek, de (voorlopige) oplossingen en dus de vaktermen te leren kennen, zodat ik beter weet waar de collega’s die al met het e-depot bezig zijn mee te maken hebben.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Zie bovenstaand.

 23. Ruud Bankras

  @ Waarom volg jij deze cursus? Het jargon leren kennen.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Helder inzicht krijgen in het beheren en beschikbaar stellen van digitale bestanden.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Opgedane kennis te kunnen toepassen in de praktijk.

 24. Tamara Tesselaar

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  In mijn organisatie zijn we de afgelopen jaren bezig geweest met de voorbereidingen voor een edepot. Hopelijk gaan we binnenkort de volgende fase in en gaan we starten met de implementatie van een edepot. Dat houdt in dat we te maken gaan krijgen met nieuwe werkzaamheden waar ik graag meer over wil weten.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Dat ik het juiste jargon ken om goed met mijn collega’s te overleggen
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Hoe gaan we ervoor zorgen dat we digital born erfgoed in goede geordende en toegankelijke staat kunnen behouden voor toekomstige generaties.

 25. Daniëlle Munniks - van Mourik

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Ik begin per 1-12 bij het Regionaal Archief Alkmaar. Met deze cursus hoop ik mijn kennis als het gaat om preservering op de lange termijn te verdiepen.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Ik ga aan de slag binnen het project E-depot en hoop de kennis die deze cursus biedt in de praktijk toe te kunnen passen.
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Ik hoop wat meer context te krijgen en meer kennis van het vakjargon. Tevens hoop ik handvatten te krijgen hoe digitale informatie voor de lange termijn toegankelijk blijft.

 26. Frans van der Horst

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Ik wil mijn kennis over dit onderwerp verbreden en verdiepen.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Dat ik mijn opgedane kennis in kan zetten in de praktijk.
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Een structurele aanpak om hybride archivering (van digitaal erfgoed) in goede banen te leiden en indien mogelijk te voorkomen.

 27. Jan van der Male

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Om meer kennis te verkrijgen van het beheren en beschikbaar stellen van digitale informatieobjecten.

  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  De theorie te kunnen vertalen naar de praktijk van mijn eigen organisatie.

  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Hopelijk kan ik binnen mijn eigen organisatie hierna mij inzetten voor het beheren en beschikbaar stellen van digitale informatieobjecten, zowel in een adviserende rol richting particuliere archiefvormers als in een dienstverlenende rol bij beschikbaarstelling.

 28. Elsbeth Groothedde

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Ik wil meer weten over digitale duurzaamheid voor nu en voor in de toekomst
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Hoe zorgen we ervoor dat in de toekomst de informatie nog steeds beschikbaar is.
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Naast theoretische kaders hoop ik ook praktische handvatten aangereikt te krijgen.

 29. Miel Jacobs

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Preservering van digitale bestanden is bij uitstek een onderwerp waarover eigenlijk bij creatie van bestanden/data al nagedacht moet worden. Bij advisering aan zorgdragers is dit dus een belangrijk onderwerp.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Duidelijk, flexibel en uitvoerbaar beleid maken ten aanzien van preserveren van digitaal materiaal.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Een basis voor heuristiek; wat voor bestanden zijn het? En een basis voor de vervolgstap’hoe houden we de bestanden duurzaam toegankelijk?

 30. Diana Oppelaar

  @ Waarom volg jij deze cursus? het jargon leren kennen en meer over de digitale ontwikkeling.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? up to date zijn over de laatste stand van zaken.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Dat ik mee kan praten over deze onderwerpen.

 31. Claire Hart de Ruyter

  @ Waarom volg jij deze cursus? @ Wat hoop je hier met name te leren? Precies dat wat het doel van de cursus is namelijk basiskennis te verwerven over duurzaam opslaan en beheren van en toegang tot digitale collecties.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Dat de basiskennis mij handvatten geeft hoe te werk te gaan bij het opslaan en beheren van verschillende typen digitale objecten (digitaal geboren bestanden en gedigitaliseerde bestanden) en een goed beeld geeft van de mogelijkheden (formaten, standaarden).

 32. Niels Komen

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Ik ben als projectleider e-depot bij de instelling waar ik werk een tijd op zoek naar een ‘cursus e-depot’. Tot nu toe niet kunnen vinden. Met deze cursus ‘lerenpreserveren’ hoop ik alle aspecten rondom e-depots te leren waardoor het welbeschouwd een ‘cursus e-depot’ is.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Het wegnemen van een stukje onzekerheid rondom lange termijn bewaring van digitale documenten. Hoe garandeer ik preservering voor de komende 200 jaar?
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  De opgedane kennis te kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk bij mijn erfgoedinstelling

 33. Marieke Lenferink

  Ik volg deze cursus om beter te leren hoe digitaal te archiveren en te preserveren om (verdere) informatieverlies zoveel mogelijk te beperken. Het belangrijkste is dat ik de opgedane kennis niet alleen zelf in de praktijk kan brengen, maar ook anderen in ons bedrijf wijzer kan maken en dat we samen verbeteringen kunnen aanbrengen. Ik hoop met de cursus met name te leren hoe je met kleine, behapbare stappen een betere digitale informatievoorziening krijgt.

 34. Mathé Van der Velden

  Deze cursus biedt mij de gelegenheid het preserveringsproces nog beter te leren kennen. Dat aangevuld met ervaringen en beelden over ons werk van mede-cursisten, verwacht ik veel te leren.
  De belangrijkste reden tot deelname is mijn functie bij het RA Tilburg als projectleider e-depot; centrale spil in de verwerving van nieuw digitaal materiaal, plus het benaderen en aansluiten van de diverse archiefvormers.
  Mijn verwachting over de inhoud hiervan betreft vooral het in de praktijk kunnen brengen van de theorie en kunnen leren van de ervaringen van andere organisatie m.b.t. preserveren/duurzaam archiveren.

 35. Shanna Dijkstra

  – Waarom volg jij deze cursus?
  Mijn organisatie is bezig met een vervanging en vernieuwing van onze systemen. Wat wij eerder aanboden, enkel gedigitaliseerd archief in een aantal beperkte bestandsformaten, kan nu uitgebreid worden. Ik wil weten welke issues er spelen met betrekking tot garanderen van toegankelijkheid, ook vanwege al het werk dat we steken in het digitaal toegankelijk maken van analoog archief, en welke overwegingen gemaakt zijn en worden daarin.
  – Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Helder overzicht
  – Wat hoop je hier met name te leren?
  Inzicht in de problematiek en genoeg inhoudelijke kennis om het belang van duurzame toegankelijkheid te kunnen verwoorden naar anderen binnen de organisatie.

 36. Rob Lengers

  Waarom deze cursus volgen ? Het lijkt me handig om wat meer achtergrondinformatie te krijgen over datgene waar je in de loop van de tijd tijdens je werk over hebt gelezen of van hebt gehoord. Zeker ook omdat je je als archivaris gaandeweg steeds meer moet gaan bezig houden met het verwerven, ontsluiten en ter beschikking stellen van digitale bestanden.
  Wat is het belangrijkste ? Dat deze cursus aansluit op je dagelijks werk als archivaris en dat deze cursus een combinatie is van verdieping en praktische toepasbaarheid.
  Wat wil ik met name leren ? Daar heb ik nog geen vastomlijnde ideeën over. Zie ook bij Wat is het belangrijkste.

 37. Nienke Bajema

  @Waarom volg jij deze cursus?
  Uit interesse en om mijn kennis over dit onderwerp te verbreden. Binnen de gemeente Rotterdam wordt gewerkt aan digitale duurzaamheid m.b.v. het e-Depot, maar ook door aandacht te schenken aan dossiervorming in daarvoor geschikte systemen (in plaats van her en der in Outlook, netwerkschijven en in de cloud).
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Nieuwe inzichten op doen.
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Kennis die mijn organisatie kan helpen de digitale duurzaamheid verder te ontwikkelen.

 38. Jasper Snoeren

  @waarom? In mijn werk ben ik zelf niet direct betrokken bij preservering, maar breng ik erfgoedprofessionals bij elkaar die ermee bezig zijn ihkv kennisdeling. Ik weet van de theoretische principes, maar mis de meer hand-on, praktische kennis over digitale preservering. Dit helpt me bovendien bij de organisatie van relevante kennis activiteiten en studiedagen (onderdeel van m’n werk).
  @ allerbelangrijkste? een goed begrip van de begrippen, modellen en manier van omgang met digitale informatieobjecten.
  @ hoop te leren? ik hoop te leren hoe digitale preservering in de praktijk werkt, zodat ik daardoor beter snap waar de professionals die ik bedien mee bezig zijn in hun dagelijkse bezigheden.

 39. Stefan Heirbaut

  @Waarom volg jij deze cursus? In mijn nieuwe rol (E-conservator) krijg ik veel te maken met duurzame archivering en dus met preserveren. Een term die veelvuldig wordt gebruikt. Maar wat houdt het nu precies in?
  @Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Het in de praktijk kunnen brengen van de theorie en de ervaringen van andere organisatie m.b.t. preserveren/duurzaam archiveren
  @Wat hoop je hier met name te leren? Wat houdt preserveren nu eigenlijk allemaal in, wat komt er allemaal bij kijken, hoe kun je preserveren organiseren.

 40. Frans Neggers

  Binnen de groepstraining gaan veel vragen van cursisten over het maken van praktische stappen in de praktijk. In de eerdere edities van Leren Preserveren bleek het stellen van die vragen de problematiek enorm te verhelderen. Daardoor werd het voor ons als coaches mogelijk concepten rond duurzame toegankelijkheid naar de praktijk te vertalen. Veel van de interactie binnen de groep leidde tot een beter inzicht bij het maken van de ‘kleine’ keuzes en stappen in de praktijk. We kijken dan ook als coaches met plezier uit naar de najaarscursus 2018.

 41. Wouter Oenema

  @ Waarom volg jij deze cursus? Ik hou mij al enige tijd bezig met duurzame toegankelijkheid in verband met het vooronderzoek naar het inrichten van een e-Depot dat ik aan het uitvoeren ben. Ik wil daarom graag meer leren over preservering van digitale informatieobjecten.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Dat het begrip duurzame toegankelijkheid minder abstract wordt en ik hierover met andere deelnemers van de cursus kan sparren.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Hoe ik de principes van duurzame toegankelijkheid het beste praktisch kan vertalen naar maatregelen en daarover kan adviseren naar mijn zorgdragers. Daarnaast hoop ik meer grip te krijgen op de vraag waarom bepaalde metadata vast moet worden gelegd, zodat ik in een discussie met collega’s beter kan beargumenteren waarom dit belangrijk is.

 42. Ronald van den Akerboom

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Omdat ik meer wil leveren over hybride en volledig digitale archieven. Daarnaast ben ik geïnteresseerd in hoe digitale archieven bewerkt en toegankelijk gemaakt kunnen worden. Ik denk dat mijn organisatie hierover nog de nodige winst kan maken en hoop met deze kennis daar een bijdrage aan te leveren.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Het allerbelangrijkste is voor mij dat ik te eten kom hoe we het onderstaande kunnen realiseren.
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Hoe we het beste kunnen omgaan met digitale archieven en wat voor systemen, methoden en technieken er zijn om daadwerkelijk digitaal te bewerken.

 43. Trienka Rohrbach

  @ Waarom volg jij deze cursus? Ik volg deze cursus omdat ik vanaf 1 juli onderdeel ben van de afdeling Digitale Duurzame Toegang van de KB, ik wil graag leren preserveren.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Het belangrijkste voor mij is dat ik meer bagage krijg om aan anderen duidelijk te maken waarom dit zo belangrijk is
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Ik hoop te leren om het preserveren van digitale content op een zo goed mogelijke manier uit te voeren.

 44. Marieke de Haan

  @ Waarom volg ik deze cursus? Als coördinator HvA Archiefschool ben ik benieuwd naar de opzet van een online cursus voor een breed archiefpubliek. Daarnaast ge
  bruiken we deze cursus Leren Preserveren als kennismaking met alle aspecten van preserveren voor hbo-studenten die meedoen aan de minor Archieven. En ik wil zelf ook meer weten van Preserveren 🙂
  @Wat is hierin voor jou het belangrijkst. Inhoud van de cursus. Hoe begin je aan preserveren van digitaal erfgoed.
  @Wat hoop ik hier te leren? theorie en praktijk

 45. Ania Molenda

  @ Waarom volg jij deze cursus? Om meer te kunnen leren over digitale duurzaamheid en beter begrip krijgen van wat het betekent voor architectuur en de toekomstige toegang tot culturele waarde die alleen door het gebruik van het computer goed begrepen kan worden
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Dat steeds meer mensen bewust zijn van de problematiek en samen kennis kunnen opbouwen om diditale duurzaamheid in praktijk in kunnen passen
  @ Wat hoop je hier met name te leren? een systematisch begrip krijgen van het problematiek, met de theorie die daar aansluit en een ideen over hoe het eigenlijk in het praktijk kan werken.

 46. Fabiola Saba

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Uit nieuwsgierigheid, benieuwd naar visie en concretisering: kennis van standaarden en basiskennis opdoen.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Gedeelde visie en concretisering, bijvoorbeeld om advies kunnen geven overpreservering.
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Basis: standaarden en denkrichtingen.

 47. Dea Rijper

  @ Waarom volg jij deze cursus? Vrijwel dagelijks groeit ons beeldarchief met nieuw (ook bewegend-) beeldmateriaal. Ook zijn we nog steeds bezig om het reeds aanwezige analoge materiaal te digitaliseren of inmiddels zelfs opnieuw en beter te digitaliseren. Aangezien alle ontwikkelingen op dit gebied snel gaan wil ik liefst zo goed mogelijk op de hoogte blijven.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Dat er een mooi, logisch, toekomstbestendig beeldarchief ontstaat.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Meer kennis op digitaal gebied en logische stappen zodat ik nog beter weet waar ik op moet letten. En deze kennis soepeler kan gaan toepassen in onze praktijk.

 48. Arno Odijk

  Waarom volg ik deze cursus? In mijn werk als functioneel beheerder kom ik veel vakjargon tegen. Op het gebied digitaal archiveren ‘zwerven’ veel verschillende definities rond. Ik hoop hier bij deze cursus duidelijkheid in te krijgen. Allerbelangrijkst is dat we in onze organisatie allemaal het zelfde bedoelen als we bijvoorbeeld over een e-depot spreken. Ik hoop hier (ook) te leren hoe we digitale archieven kunnen voorbereiden, zodat ze raadpleegbaar blijven in de (verre) toekomst.

 49. Antonio Gomes

  @ Waarom volg jij deze cursus? Het Stadsarchief Rotterdam (en ik) zijn al enige tijd bezig met kennis vergaren en ervaring opdoen met het opnemen, beheren en beschikbaar stellen van digitale informatie in het e-depot. Ik volg deze cursus om aanvullende kennis en ervaring op te doen.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Te weten komen of wij op de goede weg zijn en ervaren hoe anderen het hebben aangepakt.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Hoe ik als relatiebeheerder, rekening houdend met de preserveringseisen, de relaties het beste kan adviseren en ondersteunen bij het overdragen van digitale informatie aan het e-depot

 50. Gerard van der Harst

  @ Waarom volg jij deze cursus? In onze organisatie krijgen we tijdens de bewerking ook steeds meer te maken met hybride- en digital-born archief. Wat doen we met al die digitale gegevensdragers in analoge archieven? Hoe moeten we die digitale informatie selecteren en bewerken als het te bewaren is? Er worden stappen gemaakt om digitale informatie duurzaam te beheren, maar er zijn nog veel uitdagingen. ik ben benieuwd naar de stand van zaken op dit gebied.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Een goed beeld krijgen hoe het best met informatie op digitale gegevensdragers om kan worden gegaan (beheer en toegankelijkheid tot aan de overdracht aan Nationaal Archief)
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Ik wil graag het vakjargon begrijpen om een vertaalslag te kunnen maken en onze wensen over het behoud van erfgoed over te kunnen brengen naar IT-collega’s.

 51. Tine Wouters

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Ik volg deze cursus uit interesse om mijn kennis te verruimen en zie het als een goede ontwikkeling om de werkomgeving mee te sturen.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Vaak blijven cursussen te theoretisch, ik hoop met deze variant toepassingen in de praktijk te leren kennen. Hoe doen collega-instellingen aan digitaal preserveren? Wat moet er zeker en vast aanwezig zijn (minimum) en hoe kunnen bepaalde ingrepen het steeds beter maken?
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Ik hoop hier te leren problemen te herkennen waar ik ze misschien zelf niet direct zie, en hoe dan oplossingen aan te raken en in te zien wie ik er allemaal mee kan/moet betrekken.

 52. Daniel van Bokhoven

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Om mijn kennis te verbreden
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  In contact komen met collega’s en discussiëren over de praktijk van Digital Preservation
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Wat zijn mogelijke groeiroutes voor mijn organisatie vanaf het punt waar we nu staan

 53. Joost Salverda

  @ Waarom volg jij deze cursus? Als adviseur digitale informatie zonder ict-opleiding wil ik meer weten van bestandsformaten, hoe ze tot stand zijn gekomen, hoe je ze behoudt en van de manier waarop preservering al in de praktijk wordt gebracht.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Dat ik inzicht krijg in de randvoorwaarden en methodiek om preserveringsbeleid te implementeren en uit te dragen.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Ik wil graag meer weten van de achtergronden en eisen bij digitale preservering, zodat ik onze partners beter kan adviseren in het gebruik van bestandsformaten, eventuele noodzaak tot conversie of migratie kan uitleggen en kan aangeven waarom bepaalde metadata onmisbaar zijn.

 54. Desiree Vreke

  @ Waarom volg jij deze cursus? Atria heeft al veel gedigitaliseerd materiaal en we zijn bezig met de ontwikkeling van een e-depot( in samenwerking met andere instellingen ), waar ik met veel plezier een bijdrage aan ga leveren. Van deze cursus denk ik veel op te kunnen steken!
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Dat ik een goede inleiding krijg in dit voor mij nieuwe vakgebied en de theorie afgewisseld wordt met veel en duidelijke praktijkvoorbeelden.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Dat ik na voltooiing van deze cursus genoeg kennis heb opgedaan om goed in mijn nieuwe functie te kunnen beginnen.

 55. Camilla Verweel

  Ik volg deze cursus, omdat mails, internet, intranet, correspondentie via sociale media etc. niet of nauwelijks worden gearchiveerd. Dit komt enerzijds door onwetendheid, maar ook door het ontbreken van de juiste tools. Vanaf volgend jaar starten we met een nieuw DMS/RCE. Ik wil dan niet alleen deze bestanden gaan binnenharken, maar deze archiefbescheiden voor ‘altijd’ kunnen bewaren.

 56. Tjarda de Haan

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Ik wil graag mijn kennis verdiepen en verbreden.
  Met het opgraven van De Digitale Stad, de eerste virtuele community in Nederland, heb ik veel geleerd over hoe je een complexe website die niet meer online is kan terugvinden (‘opgraven’), in elkaar kan zetten (reconstrueren) en duurzaam kan bewaren en toegankelijk kan maken. Ik wil graag leren met welk digitaal erfgoed andere organisaties, naast musea, te maken krijgen en welke aanpak zij hanteren, om zo meer inzicht te krijgen in de vele gezichten en verschijningsvormen van digitaal erfgoed.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Inzicht krijgen in de verschillende uitgangspunten, voorwaarden en aanpak van verschillende instituten/organisaties om ons digitaal erfgoed duurzaam toegankelijk te houden. Beter inzicht krijgen in de vele vormen van digitaal erfgoed en het behoud ervan op lange termijn.
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Strategieën om digitaal erfgoed levend te houden. En: wie doet wat en met wie kan je samenwerken, op oa organisatorisch, technologisch, wetenschappelijk en historisch vlak.

 57. Margreet Kok-de Boer

  @ Waarom volg jij deze cursus? In het kader van de verwerving van particuliere archieven wil ik mij verdiepen in de overdracht van digitale archieven van de aanbieder naar het Gemeentearchief enerzijds en het aanbieden van digitale archieven door het Gemeentearchief aan de studiezaal/website bezoeker van anderzijds.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Dat het zowel voor mij als voor burgers die zich hier niet regelmatig mee bezighouden begrijpelijk en toepasbaar is.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Voorop staat het herkennen van problemen en hoe hier mee om te gaan.

 58. Rianne van Diepen-Feld

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Omdat we juist op dit moment in aanraking komen met digitale documenten en nog geen ‘definitieve’ oplossing hebben over hoe we daarmee omgaan voor nu en in de toekomst.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Hoe ik in de praktijk de digitale documenten digitaal kan opslaan, maar ook voor het publiek toegankelijk kan maken.
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Kennis over wat er allemaal al wordt gedaan / is ontwikkelend, handvatten om zelf aan de slag te gaan en mijn collega’s te informeren om zo gemeentebreed input te kunnen leveren in de stappen die nog ondernomen moeten worden.

 59. Martin de Bruijn

  Waarom volg jij deze cursus? Interesse vanuit mijn vakgebied en werkgever.

  Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Het kunnen duiden binnen de organisatie dat preservering van digitale content een must have is.

  Wat hoop je hier met name te leren? Kennis en ervaring van andere organisaties samen met hetgeen van deze cursus meenemen en toepassen.

 60. Danuta Zoledziewska

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Ik ben een archivaris en ik werk vooral met analoge film. Ik weet genoeg over behoud, preservering en toegang tot de analoge dragers. Mijn kennis van de digitale dragers en omgang ermee is beperkt. Het is tijd voor mij om de digitale kant van het verhaal te verkennen.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  De beginners niveau van de cursus spreekt me zeer aan. Na deze cursus hoop mijn kennis verder te ontwikkelen in praktijk. Ik wil actief mee kunnen praten en beslissen als het over files, opslag, back-ups etc. gaat.
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Het jargon en stappen van duurzame preservering; wat zijn de oplossingen en key players binnen je bedrijf; met behulp van deze cursus hoop ik het beleid voor digitale preservering van Beeld en Geluid beter te begrijpen

 61. Ronald Rommelse

  @ Waarom volg jij deze cursus?

  Ik heb al enige kennis over het onderwerp. Dit wil ik graag toetsen aan de hand van deze cursus. Waar weet ik al genoeg van en welke aspecten wil ik me verder in verdiepen

  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?

  De interactie tussen de cursisten. Iedereen is er denk ik al mee bezig. interessant om ervaringen van andere te horen,

  @ Wat hoop je hier met name te leren?

  In wil met name ook een relatie leggen tussen het hier geleerde en de organisatie waar ik werk. Welke ontwikkeling moeten we als organisatie nog verder ontwikkelen.

 62. Niek Verhoeff

  @ Waarom volg jij deze cursus? Uit interesse.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Welke oplossingen/mogelijkheden er zijn voor het duurzaam beheren van digitaal erfgoed.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Hoe deze oplossingen/mogelijkheden zich vertalen naar te voeren beleid.

 63. Suze van Dijk

  @ Waarom volg jij deze cursus? Hetzelfde als Ad van Heijst, om te bekijken hoe jullie het onderwerp aanvliegen. Het is één van de onderwerpen die ook aan bod komt in de leergangen van VHIC Faculty. Ik bekijk hoe we dit belangrijke onderwerp een betere plek kunnen geven in de leergangen.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Digitale duurzaamheid tastbaar te maken. Hoe maken we mensen bewust van hun rol in de digitale duurzaamheid van informatieobjecten.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? De kaders van digitale duurzaamheid en hoe het onderwerp dichter bij de mensen/medewerkers brengen.

 64. Ad van Heijst

  Ik volg deze cursus om te kijken hoe jullie de informatie over preserveren overbrengen aan de cursisten. De vormgeving is mooi, fris, duidelijk. Dit lijkt me een aanrader voor cursisten van onze VHIC faculty, die de leergangen recordmanagement en adviseur recordmanagement volgen, maar sowieso voor iedereen die kennis hoort te hebben over dit vakgebied. Daar ga ik dus stevig reclame voor maken, en de hele cursus volgen!

 65. Frans Neggers

  Hi Reem, we proberen met Leren Preserveren vooral cursisten vaardig te maken in het leren herkennen en aanpakken van problemen. Er is al best veel kennis beschikbaar over duurzame toegang, digital preservation en e-depot. Maar hoe pas je die in de praktijk nou toe? Binnen Leren Preserveren proberen we de kennis te koppelen aan de praktijk: waaruit bestaat het probleem, welke mensen heb je nodig bij de aanpak, met welke zaken moet je rekening houden? En wat zijn de eerste stappen die je kan zetten? In de pilot is gebleken dat de training zowel voor ‘beginners’ als voor ‘gevorderden’ resultaat heeft opgeleverd. Hoe ver ben je al gekomen met het bestuderen van de online leeromgeving? Zijn er daarbij vragen naar boven gekomen waarvan je verwacht dat de groepscursus met aan beantwoording komt?

 66. Reem Weda

  Waarom volg jij deze cursus? als uitbreiding van mijn kennis over de moderne informatiehuishouding die o.a. de overheid nastreeft.
  Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Wat is er nodig voor de ideale informatiehuishouding, maar ook wat is er minimaal nodig.
  Wat hoop je hier met name te leren? Problemen leren herkennen en handvatten voor oplossingen aangereikt krijgen.

 67. Frans Neggers

  Beste Arjan,
  Bij het testen van Leren Preserveren met een groep pilotcursisten kwam naar voren dat instellingen de behoefte hebben om intern kennis en vaardigheden op een hoger plan te brengen. Hopelijk kunnen jullie deelnemers aan de werkgroep Duurzaamheid het nodige opsteken van Leren Preserveren. Hoe ver ben je inmiddels met het bestuderen van Leren Preserveren? Wij zijn benieuwd naar je bevindingen. Sluit Leren Preserveren bij je eigen leerbehoeften aan en denk je dat Leren Preserveren de functie van ‘in company trainingstool’ kan hebben, en welke suggesties heb je daarbij?

 68. Arjan Blom

  @ Waarom volg jij deze cursus? Als deelnemer aan de werkgroep Duurzaamheid voor ons proef e-Depot wil ik me hier verder in verdiepen en kijken of dit interessant is voor de andere deelnemers,
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Dat het zowel voor mij als voor mensen die zich hier minder bezig mee houden handig en begrijpelijk is.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Ik hoop dat ‘theoretische’ concepten en uitgangspunten in de praktijk worden gebracht.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.