hoofdstuk

Hoofdstuk 1: Introductie

The purpose of digital preservation is long-term access. Journalists, historians, scholars and other users need to be able to search and find the content they need and access it with current software and hardware | Jody Deridder

Media bijlage van het NRC van 12 december 2016

Je hebt besloten deze cursus te volgen. Dat betekent waarschijnlijk dat je bij een instelling werkt die digitaal erfgoed beheert en ter beschikking stelt. En dat je bij een instelling werkt die de toekomst van dat erfgoed een blijvend verleden wil geven. Dat is nou precies waar duurzame toegang over gaat.

Een vak apart

Digitaal erfgoed vertegenwoordigt economische, sociale en cultuurhistorische waarden. Om ons digitale erfgoed ook voor de lange termijn waardevol te houden, is het zaak een proces in te richten waarmee we duurzame toegang steeds in het vizier houden. En dat is een vak apart. Een vak vol vakjargon waar we je in deze ‘taalcursus’ kennis mee leren maken. Een vak ook met toekomst. Volgens onderstaand filmpje van het Nationaal Archief (2016) zijn je medecursisten en jij zelfs de ‘trendsetters van deze tijd’.

Op weg naar duurzame toegang

Voordat je verder op weg gaat en je gaat verdiepen in de eigenschappen en wandelgangen van onze hoofdrolspeler willen we je graag nog iets vragen:

@ Waarom volg jij deze cursus?
@ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
@ Wat hoop je hier met name te leren?

Dat kun je laten weten in de comments.

Het jargon

Digital preservation


Digital preservation is de Engelse term die verwijst naar de reeks activiteiten die nodig is om duurzame toegang tot digitale materialen te waarborgen.

Digitaal erfgoed


Volgens het ABC van DEN is digitaal erfgoed de digitale verschijningsvorm van cultureel erfgoed en worden er in de regel drie vormen onderscheiden:

1. Gedigitaliseerd erfgoed: erfgoed dat van origine niet digitaal is, maar waarvan met digitalisering een reproductie is gemaakt;
2. Digitale informatie over erfgoed, bijvoorbeeld beschrijvingen, detailfoto’s of digitale reconstructies van het erfgoedobject;
3. Born digital erfgoed: erfgoedmateriaal dat van origine digitaal is.

Duurzame toegang


Duurzame toegang is het op een zodanige wijze vastleggen, bewaren, beheren en beschikbaar stellen van digitale objecten dat deze ook na verloop van tijd raadpleegbaar, toegankelijk en authentiek zijn | Preservation Policy Nationaal Archief (pdf).

Meer weten?

In de Kijk van mei 2014 staat een mooie introductie (pdf) op het onderwerp ‘duurzame toegang’.

Comments

 1. Suze van Dijk

  @ Waarom volg jij deze cursus? Hetzelfde als Ad van Heijst, om te bekijken hoe jullie het onderwerp aanvliegen. Het is één van de onderwerpen die ook aan bod komt in de leergangen van VHIC Faculty. Ik bekijk hoe we dit belangrijke onderwerp een betere plek kunnen geven in de leergangen.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Digitale duurzaamheid tastbaar te maken. Hoe maken we mensen bewust van hun rol in de digitale duurzaamheid van informatieobjecten.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? De kaders van digitale duurzaamheid en hoe het onderwerp dichter bij de mensen/medewerkers brengen.

 2. Ad van Heijst

  Ik volg deze cursus om te kijken hoe jullie de informatie over preserveren overbrengen aan de cursisten. De vormgeving is mooi, fris, duidelijk. Dit lijkt me een aanrader voor cursisten van onze VHIC faculty, die de leergangen recordmanagement en adviseur recordmanagement volgen, maar sowieso voor iedereen die kennis hoort te hebben over dit vakgebied. Daar ga ik dus stevig reclame voor maken, en de hele cursus volgen!

 3. Frans Neggers

  Hi Reem, we proberen met Leren Preserveren vooral cursisten vaardig te maken in het leren herkennen en aanpakken van problemen. Er is al best veel kennis beschikbaar over duurzame toegang, digital preservation en e-depot. Maar hoe pas je die in de praktijk nou toe? Binnen Leren Preserveren proberen we de kennis te koppelen aan de praktijk: waaruit bestaat het probleem, welke mensen heb je nodig bij de aanpak, met welke zaken moet je rekening houden? En wat zijn de eerste stappen die je kan zetten? In de pilot is gebleken dat de training zowel voor ‘beginners’ als voor ‘gevorderden’ resultaat heeft opgeleverd. Hoe ver ben je al gekomen met het bestuderen van de online leeromgeving? Zijn er daarbij vragen naar boven gekomen waarvan je verwacht dat de groepscursus met aan beantwoording komt?

 4. Reem Weda

  Waarom volg jij deze cursus? als uitbreiding van mijn kennis over de moderne informatiehuishouding die o.a. de overheid nastreeft.
  Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Wat is er nodig voor de ideale informatiehuishouding, maar ook wat is er minimaal nodig.
  Wat hoop je hier met name te leren? Problemen leren herkennen en handvatten voor oplossingen aangereikt krijgen.

 5. Frans Neggers

  Beste Arjan,
  Bij het testen van Leren Preserveren met een groep pilotcursisten kwam naar voren dat instellingen de behoefte hebben om intern kennis en vaardigheden op een hoger plan te brengen. Hopelijk kunnen jullie deelnemers aan de werkgroep Duurzaamheid het nodige opsteken van Leren Preserveren. Hoe ver ben je inmiddels met het bestuderen van Leren Preserveren? Wij zijn benieuwd naar je bevindingen. Sluit Leren Preserveren bij je eigen leerbehoeften aan en denk je dat Leren Preserveren de functie van ‘in company trainingstool’ kan hebben, en welke suggesties heb je daarbij?

 6. Arjan Blom

  @ Waarom volg jij deze cursus? Als deelnemer aan de werkgroep Duurzaamheid voor ons proef e-Depot wil ik me hier verder in verdiepen en kijken of dit interessant is voor de andere deelnemers,
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Dat het zowel voor mij als voor mensen die zich hier minder bezig mee houden handig en begrijpelijk is.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Ik hoop dat ‘theoretische’ concepten en uitgangspunten in de praktijk worden gebracht.